Försäljning av samägd egendom - kostnad

2016-04-21 i Samägandeavtal
FRÅGA
Vad kostar det att gå (vidare) till domstol, för att få till stånd en offentlig auktion av en samägd skogsfastighet? Finns det en specifik domstolskostnad? Om en sådan finnes; åläggs även de andra delägarna till fastigheten att dela på den? Måste det finnas något juridiskt ombud eller kan man sköta hela ärendet själv?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om samägd egendom regleras i lag om samäganderätt, denna lag hittar du här. Enligt 6 § samäganderättslagen kan en av delägarna ansöka om att en samägd egendom ska säljas på offentlig auktion. Enligt domstolsverkets hemsida kostar en sådan ansökan 900 kr, se här. Tingsrätten kommer även att tillförordna en god man att ta hand om själva auktionen och sedan fördela köpeskillingen mellan delägarna, 6 § samäganderättslagen. Vad god man kommer att kosta är helt beroende på vem som anlitas, hur lång tid uppdraget tar, samt hur samarbetsvilliga delägarna är.

Enligt 15 § samäganderättslagen ska alla delägare dela på kostnaderna för förvaltning, försäljning och god man i förhållande till hur stor del av egendomen man har. Om alla äger lika stor del i skogsfastigheten ska alla således betala lika mycket av de uppkomna kostnaderna.

Du bör även vara medveten om att samäganderättslagen är dispositiv, dvs. ni delägare kan avtala om att andra regler ska gälla. Då ska bestämmelserna i samägandeavtalet gälla framför lagen.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (549)
2020-10-18 Kan en delägare rättsligt tvingas av övriga delägare till att sälja sin andel?
2020-10-09 Hur länge kan en samägare (sambo) förhala en försäljning av gemensam bostad?
2020-10-01 Dold samäganderätt
2020-09-29 Samäganderätt - Kostnader och försäljning

Alla besvarade frågor (85239)