Försäljning av samägd egendom

2017-02-27 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej,Min föredetta make och jag, tillsammans med ett andra par äger ett hus tillsammans. Jag har flyttat och maken bor kvar i huset. Jag vill sälja huset till en marknadsmässig pris. Jag vill inte bli uppköpt av honom eftersom jag tycker det är svårt att värdera huset utan att gå ute på marknaden med det. Kan jag tvinga dem att sälja huset?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom ni äger ett hus tillsammans, så är ni delägare enligt samäganderättslagen och det är den lagen som reglerar hur ni tillsammans och enskilt får förfoga över huset. Den lagen kan du titta närmre på här. Det är dock viktigt att komma ihåg att delägare kan skriva avtal som avviker från lagen och då gäller avtalsvillkoren.

Försäljning av samägd egendom

Som delägare har man rätt att förfoga över sin andel i den samägda egendomen, men för att förfoga över egendomen i sin helhet krävs alla delägares samtycke. En delägare av ett hus kan alltså sälja sin andel, men för att sälja hela huset måste alla delägare gå med på det (2 §). Det finns dock en möjlighet för delägare att ansöka hos tingsrätten för att få den samägda egendomen såld på offentlig auktion. Domstolen beviljar som regel en sådan ansökan om inte någon annan delägare motsätter sig och kan uppvisa synnerliga skäl för att egendomen inte ska säljas (6 §).

Om domstolen väljer att bevilja ansökan kommer en god man utses för att ta hand om försäljningen och som fördelar köpeskillingen till delägarna efter auktionen (8 §). Domstolen kan och besluta – om någon av delägarna yrkar på det – att egendomen inte får säljas till under ett visst minimipris (9 §).

Dessa regler gäller bara om inget annat har avtalats. Finns det något avtal mellan delägarna som reglerar frågor om exempelvis försäljning ska avtalsvillkoren gälla.

Dina möjligheter

Först och främst är det alltid bra att försöka komma överens i den här typen av frågor. Om du och de andra delägarna inte kan komma överens kan du vända dig till tingsrätten och ansöka om att huset ska bjudas ut till försäljning. Så länge inte någon av de andra delägarna invänder och uppvisar någon särskild anledning för att ni inte ska sälja, så kommer en god man utses som sköter försäljning av huset.

Om det är frågan om just priset på huset och din andel som skapar frågetecken kan du också överväga möjligheten att anlita en utomstående person som värderar huset åt er.

Vill du ha vidare hjälp i frågan kan du boka tid med en jurist hos oss på Lawline här. Vill du ansöka om försäljning av huset kan du hitta anvisningar för hur du gör på tingsrättens hemsida.

Jag hoppas att detta svar har varit till din hjälp och att det går bra med huset.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (561)
2021-01-18 Hur löser man ut delägare ur samägt gods när det finns hembudsklausul?
2021-01-10 Samäganderättsavtal - hur och varför?
2021-01-01 Tvångsförsäljning av bostadsrätt
2020-12-30 Vem har rätt till en katt efter separation, om katten är köpt gemensamt?

Alla besvarade frågor (88393)