Försäljning av samägd egendom

2015-07-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej, Jag skildes två år sedan. Vi har fortfarande stugan kvar dvs ägarätt, 50% var sig.Jag hade önskat att han löser ut mig från huset belopp enligt husvärde plus inkomst från hyran som vi hyr ut. Han vägrar. Jag vill inte ha huset eftersom vi akut övertog makens föräldrars hus då. Försäljning gick dåligt därför vi hyr ut huset. Då jag måste vänta efter nya trekammaravslopp insatta nästa år så kan vi sälja hus men jag inte vill fortsätta. Då det blir tre år jag står ut trots vi är länge sedan skilda. Finns något lag att tvinga honom att lösa ut mig?
SVAR

Tack för din fråga!

I ditt fall aktualiseras lagen om samäganderätt (1904:48 s. 1). Lagen tillämpas då två personer gemensamt äger egendom. Den är dispositiv, vilket innebär att innehållet i lagen kan avtalas bort. Har du och din före detta avtalat något om en viss situation gäller alltså det som står i avtalet angående den situationen, inte det som framgår av lagen som jag redogör för här.

För att förfoga över den samägda egendomen i sin helhet krävs samtliga delägares samtycke. Om man läser 2 § i lagen om samäganderätt motsatsvis framgår dock att varje delägare får förfoga över sin egen del. Du kan alltså sälja din andel till vem du vill och för hur mycket du vill, så länge du inte har kommit överens om något annat med din före detta.

Han kan aldrig bli tvingad att lösa ut dig. Har ni avtalat om att du inte ska få sälja din del utan samtycke så finns däremot en möjlighet att hos tingsrätten begära att offentlig auktion hålls avseende hela egendomen, se 6 § lagen om samäganderätt. Om inte synnerliga skäl föreligger bifalles normalt en sådan begäran även mot andra delägares vilja. Vid en försäljning på offentlig auktion tillkommer flera kostnader och försäljningspriset blir normalt sett lägre än om ni kommer överens om en försäljning.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1988)
2020-10-20 Uppsägningstid för borgensmannaskap gällande hyresavtal
2020-10-11 Går det att ge bort en fastighet med kravet att om inte gåvomottagaren kan underhålla den eller går bort ska lämna tillbaka den?
2020-10-11 Krävs det bygglov för att uppföra ett attefallshus?
2020-10-11 Besvarar Lawline skolfrågor?

Alla besvarade frågor (85393)