FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt30/05/2022

Försäljning av samägd bostad utomlands

Hej jag o min sambo äger en fastighet i Spanien. Vi ligger i separation och frågan är kan ena ägaren framtivinga en försäljning av fastigheten utomlands.

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

En bostad, även belägen utomlands, som är gemensamt ägs av två eller fler personer aktualiserar bestämmelserna i samäganderättslagen, såvida inget annat har avtalats. 

Huvudregeln i 2§ samäganderättslagen stadgar att varje åtgärd som vidtas med egendomen förutsätter att samtliga delägare måste vara överens. 

Däremot finns det ett undantag från denna huvudregel. Enligt 6§ samäganderättslagen kan en av delägarna framtvinga en försäljning på offentlig auktion om de båda delägarna inte kommer överens.  En sådan tvångsförsäljning sker genom ansökan hos domstol. Andra delägare kan dock förhindra försäljningen om delägaren visar att synnerliga skäl föreligger. Synnerliga skäl är exempelvis att förhindra en försäljning under lågkonjunktur. I regel krävs dock mycket för att det ska anses vara synnerliga skäl. 

Ena parten kan också yrka att domstolen bestämmer ett pris under vilket godset inte får säljas, 9§ samäganderättslagen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen, 

 

Tom JendbroRådgivare