Försäljning av samägd bil

2017-11-14 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej! Jag och min fd flickvän har ett billån tillsammans, vi har separerat och jag vill nu sälja bilen. Hon står som huvudlåntagare och jag som medlåntagare. Nu vägrar hon att ansöka om någon ny medlåntagare och vägrar sälja bilen. Har jag något jag kan säga till om i detta fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har delat upp mitt svar i två delar för att försöka göra det så lätt att förstå som möjligt.

Kan man begära att huvudlåntagaren hittar en ny medlåntagare?

Som medlåntagare är du solidariskt betalningsansvarig tillsammans med din f.d. flickvän. Detta betyder, som du säkert redan vet, att både du och hon ansvarar för lånet och att ni båda är parter i avtalet med banken (eller det institut som ni lånat pengarna av). När man ingår ett avtal är huvudregeln att man är skyldig att fullfölja det. Så länge som det inte finns någon bestämmelse i avtalet om att ni har rätt att överlåta er betalningsskyldighet till någon annan, kommer du att behöva fullfölja avtalet. Din f.d. flickvän behöver alltså inte gå med på att hitta någon annan medlåntagare och du kommer att behöva betala av lånet tillsammans med henne.

Kan man begära att en samägd bil ska säljas?

När ni betalat lånet kommer ni att bli samägare till bilen. Huvudregeln är då att ni äger en häftenandel var i bilen, om ni inte kommit överens om att ni ska äga olika stora andelar (se samäganderättslagen, 1 §). När två personer äger egendom (t.ex. en bil) tillsammans finns det en möjlighet för den som vill sälja egendomen att göra detta, även om den andra personen inte vill sälja. Den som vill att egendomen ska säljas kan ansöka hos tingsrätten om att egendomen ska försäljas på offentlig auktion (se 6 § samma lag). När egendomen sedan sålts kommer delägarna att få dela på försäljningssumman. Detta alternativ är dock inte något som man i första hand bör använda sig av, eftersom priset på en offentlig auktion kan bli ganska lågt. Dessutom kan den delägare som inte vill att egendomen ska säljas hindra att egendomen säljs om den personen kan visa att "synnerliga skäl" finns för att försäljning inte ska ske. Vad som menas med detta är att det måste bevisas att det finns en mycket god anledning till att egendomen inte ska säljas.

Det bästa är förstås om ni kan komma överens om en annan lösning på problemet. Om det är så att din f.d. flickvän vill behålla bilen därför att det är hon som använder den, kan ni förstås komma överens om att hon "köper ut" dig, alltså att hon betalar dig t.ex. hälften av bilens värde eller liknande. Om det inte skulle gå kan du som sagt kräva att bilen säljs på offentlig auktion, men jag skulle rekommendera dig att i första hand komma överens med din f.d. flickvän om en annan lösning.

Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (607)
2021-09-02 Frågor gällande samäganderätt
2021-08-31 Hur stor andel har jag rätt till vid delat köp av husbil?
2021-08-30 Hur ska jag och min särbo göra för att äga en husvagn tillsammans?
2021-08-26 Tvångsförsäljning och synnerliga skäl enligt samäganderättslagen

Alla besvarade frågor (95699)