Försäljning av makes fastighet vid sjukdom eller demens

2016-11-25 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Vi har varit gifta i 53 år jag står som ägare av vårt hus. Om jag bli sjuk/ Demens kan min fru säja huset utan problem?
SVAR

Hej!

Om du som ägare skulle drabbas av en sjukdom eller demens som utesluter att du själv kan sälja din fastighet kan inte din fru sälja den utan vidare. En lösning, vilken skulle ge henne rätt att sälja fastigheten för din räkning är att du nu, när du är frisk och vid dina sinnens fulla bruk, ger en fullmakt till din fru.

Regler om fullmakter finns i avtalslagen (AvtL). Om fullmakten ska gälla försäljning av fastighet måste detta uttryckligen framgå av fullmakten och dessutom ska fullmakten i ett sådant fall bevittnas. Fullmakten kan även användas för att din fru ska kunna företa andra rättshandlingar (ex. ingå avtal) åt dig. Det är därför viktigt att man tänker igenom vad man vill att fullmakten ska omfatta. Fullmakten kan vara i princip utan inskränkningar, en s.k. generalfullmakt, eller utfärdas för ett specifikt ändamål, ex. en fastighetsförsäljning. Är avsikten endast att ge din fru rätt att sälja fastigheten för din räkning är fullmakt det kanske främsta alternativet. Att upprätta en fullmakt som fyller den funktion du avser att den ska fylla kan dock vara besvärligt och jag råder dig därför att kontakta en jurist som kan hjälpa dig.

Om fullmakt inte är ett alternativ kan en person som på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte kan tillvarata sin rätt förordnas en god man eller om detta inte är tillräckligt, en förvaltare. Reglerna kring god man och förvaltare finns i 11 kap. föräldrabalken (FB). En god man eller förvaltare utses av domstolen och ska vara någon som kan anses vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig till god man och beaktar också den berörda personens egna önskemål, 11:4 FB (här). En ansökan om god man eller förvaltare sker till tingsrätt och kan göras av personens närmaste, 11:15 FB (här). Om en god man eller förvaltare ska sälja en fastighet kommer samtycke att krävas från överförmyndaren.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1345)
2020-10-30 När får jag svar på min fråga?
2020-10-29 Sälja samägd fastighet utan samtycke
2020-10-22 Tolkning av kostnadsersättningsvillkor för garantiarbeten
2020-10-16 Hur skriver man bra juridiska tentasvar?

Alla besvarade frågor (85589)