Försäljning av kolonistuga

FRÅGA
Hej,Jag och min dåvarande sambo fick som gåva av min mamma hennes kolonistuga. Vi är inte längre tillsamman och nu ska vi sälja den. Vi äger halva var.Min mamma köpte den för 500.000kr misstänker att vi kan få minst 800.000kr för den.Det blir ju skatt på mellanskillnaden, hur hög är den % satsen? kommer vi få dela på den eller gäller något annat när det är en gåva?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ni fick kolonistugan som gåva så ska det inte beskattas eftersom gåvor är skattefria. Däremot inträder ni i den tidigare ägarens skattemässiga situation (se 44 kap 21 § Inkomstskattelag, IL). Detta innebär att som anskaffningsvärde så kommer man att räkna på det som din mamma hade som anskaffningsvärde när hon köpte fastigheten det vill säga vad din mamma erlade som köpeskilling för fastigheten.

Beräkning av hur mycket skatt ni kommer att få betala exakt kan jag inte avgöra eftersom jag inte har alla omständigheter. Utan jag kan bara allmänt beskriva hur det går till vid försäljning och beräkning av vinst och beskattning utifrån det som angetts i din fråga.

Först och främst är en kolonistuga hus på ofri grund och behandlas i inkomstskattemässiga sammanhang som en fastighet (2 kap. 6 § IL). Reglerna vid försäljning är desamma som vid försäljning av småhus (se vidare 2 kap 8 § IL). Det som beskattas är vinsten respektive förlusten av försäljningen som räknas ut enligt följande:

Försäljningspriset

- försäljningsutgifter

- anskaffningsvärde och lagfartskostnad m.m.

- förbättringsutgifter

+ återföring av uppskov

= vinst eller förlust (se 44 kap 13-14 §§ IL och 45 kap IL).

Utifrån dina omständigheter är försäljningspriset 800 000 kr och anskaffningsvärdet 500 000 kr, vilket resulterar i en vinst på 300 000 kr. Sen vet jag inte om det finns ytterligare omständigheter såsom eventuella försäljningsutgifter eller förbättringsutgifter, vilket i så fall förändrar resultatet. Eftersom ni äger stugan till hälften var så är ni båda skattskyldiga och beskattar hälften av vinsten var (se 3 kap 3 § och 8 § IL). Vinsten ska tas upp till beskattning med 22/30 enligt 45 kap 33 § IL.

Sammanfattningsvis sker beskattning av kapitalvinster inom inkomstslaget kapital (se 41 kap 1 § och 42 kap 1 § IL) med en skattesats på 30 % (65 kap 7 § IL).

Hoppas du fick svar på din fråga

För mer frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04

mvh

Therese Axén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll