Försäljning av jordbruksfastighet

FRÅGA
härVid försäljning av en jordbruks fastighet för 16 miljoner, som varit i samma ägo i sex generationer vad blir skatten?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inkomstskattelagen (IL) aktualiseras vid beräkning av skatten. Försäljning av en jordbruksfastighet anses som försäljning av en näringsfastighet, men ska redovisas i inkomstslaget kapital om den ägs av en enskild näringsidkare enligt 13 kap. 6 § IL. Enligt 45 kap. 3 § IL beräknas ska 90 % av vinsten beskattas, skattesatsen i inkomstslaget kapital uppgår till 30 %, vilket innebär att skatten beräknas till 27 % av den totala vinsten (0.9 x 0.3 = 0,27). Vissa poster, exempelvis tidigare gjorde värdeminskningsavdrag, skall dock återföras i inkomstslaget näringsverksamhet.

Själva vinsten beräknas i sin tur enligt huvudregeln som skillnaden mellan (försäljningspriset) och (omkostnadsbeloppet, andra utgifter för anskaffning och förbättringskostnader) se 44 kap. 13-14§§ IL. För fastigheter som förvärvats före år 1952, kan dock 150 % av taxeringsvärdet användas som omkostnadsbelopp. Verklig anskaffningsutgift får dock användas om denna går att härleda. Om fastigheten förvärvats genom arv eller gåva får man använda arvlåtarens anskaffningsutgift enligt 44 kap. 21 § IL.

I och med att jag inte har fler uppgifter om fastigheten blir det svårt för mig att beräkna skatten mer exakt, men hoppas att svaret ger dig ledning ändå!

Slutligen skulle jag även råda dig att ta kontakt med Skatteverket för att få klarhet i frågan, kontaktinformation hittar du här, de brukar vara snabba på att ge svar.

Inkomstskattelagen hittar du här!

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (235)
2021-01-24 Uträkning vid utköp av syskon ur fastighet
2020-12-26 När räknas bostadsförsäljning till näringsverksamhet?
2020-12-23 Kapitalvinst på ärvd fastighet
2020-12-10 Påverkar de nya reglerna om uppskovsräntan reglerna kring värderingen av bostäder vid bodelning?

Alla besvarade frågor (88552)