Försäljning av hus i Egypten - fråga om skattskyldighet i Sverige och dubbelbeskattningsavtal

Hej

Min man, som är från Egypten men nyligen blivit svensk medborgare, har ett hus i Egypten som han köpte innan han flyttade till Sverige. Nu funderar han på att sälja det, måste han skatta i Sverige för vinsten då eller skattar han i Egypten?

Samt, om han måste skatta i Sverige, får han då dra av för tillbyggnad/renovering som gjordes direkt efter köpet?


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om skattskyldighet i Sverige regleras bl.a. i inkomstskattelagen (IL).

Obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige

Inom skatterätten skiljer vi på obegränsat skattskyldiga och begränsat skattskyldiga personer. Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig för alla inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 3 § IL och 3 kap. 8 § IL). Den som är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har en väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig i Sverige. Den som inte är obegränsat skattskyldig i Sverige är istället begränsat skattskyldig (3 kap. 17 § IL). Den som är begränsat skattskyldig ska enbart skatta för vissa inkomster som har anknytning till Sverige (källstatsprincipen). Eftersom din man är bosatt i Sverige och är svensk medborgare tyder det på att han är obegränsat skattskyldig i Sverige och ska därmed beskattas för samtliga inkomster både i Sverige och från utlandet.

Skatteavtal för att undvika dubbelbeskattning

Sverige har slutit skatteavtal med länder för att undvika s.k. dubbelbeskattning, att ex. samma kapitalvinst beskattas i två länder. Även om din man är obegränsat skattskyldig är det därmed inte säkert att han blir skattskyldig för vinstskatten i Sverige om skatteavtalet mellan Egypten och Sverige reglerar annat. "Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripet inkomst i lantbruk och skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat" (art. 6 p.1 lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten). Av detta framgår att inkomst av fast egendom (ex. hus) belägen i Egypten ska enligt skatteavtalet beskattas i Egypten. Även realisationsvinsten vid en försäljning ska beskattas i Egypten (art. 13 p.1 lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten). Sverige ska i detta fall avräkna den egyptiska skatt som har erlagts för inkomsten (art. 23 p.1a lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten).

Sammanfattningsvis

Din man är obegränsat skattskyldig och ska betala skatt till Sverige för alla inkomster från Sverige och från utlandet. Skatteavtal mellan länder finns dock för att undvika dubbelbeskattning, även om din man är obegränsat skattskyldig kan det innebära att vissa skatter ändå betalas till Egypten. Det innebär att den erlagda egyptiska skatten ska avräknas från den svenska skatten vid en försäljning av huset av Egypten.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson BandelinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000