Försäljning av gemensam bostad under äktenskapet

FRÅGA
Hej.Ligger i skilsmässa med min fru, (är "gifta" på pappret till våren 2018) och vi är inte på talande fot.Jag har flyttat till annat boende medan hon bor kvar i vårt hus. Huset ägs av oss båda 50/50. Jag skrev på en fullmakt att hon fick sälja huset innan jag flyttade. Problemet är nu att hon förhalar försäljningen, och vägrar svara på mina mail angående detta. Även när mäklaren försöker få tag på henne, så svarar hon inte eller återkopplar inte. Min fråga är om jag har möjlighet att häva fullmakten och på nåt sätt kan få sålt huset?Undrar även om hon kan vägra mig tillträde till huset så länge vi är gifta och vi äger hälften var av det, och hon inte löst ut mig eller övertagit de befintliga lånen som vi också står på 50/50? Stort tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledningsvis vill jag säga att din fråga berör flera rättsområden och eftersom jag inte känner till alla omständigheter får mitt svar bli mer generellt.

Återkallelse av fullmakt kan ske närsomhelst

Regler om fullmakter och hur man återkallar dem finns i Avtalslagen. En fullmakt kan återkallas på olika sätt beroende på vad det är för typ av fullmakt.

En skriftlig fullmakt återkallas genom att fullmaktsgivaren återtar eller förstör handlingen. (AvtL 16 §) Om fullmaktsgivaren (du) begär det är fullmäktigen (din fru) förpliktad att lämna tillbaka fullmaktshandlingen. Om din fru vägrar återge fullmakten så finns möjlighet att förklara fullmakten ogiltig genom att ansöka hos en tingsrätt (AvtL17 §).

Sälja gemensam bostad vid skilsmässa

Ovanstående gäller alltså om du vill återkalla fullmakten. Jag uppfattar dock din fråga som att ditt mål främst är att få till stånd en försäljning av er gemensamma bostad. Vid försäljning av gemensam egendom för makar gäller äktenskapsbalkens regler.

Den ena maken får inte sälja den gemensamma bostaden utan den andres samtycke. Sådant samtycke ska lämnas skriftligen. (ÄktB 7:5) Du kan alltså inte sälja bostaden utan din frus skriftliga samtycke. Det finns dock viss möjlighet att gå till domstol för att få rättens tillåtelse till en försäljning om ena maken inte lämnar samtycke. (ÄktB 7:8).

Av omständigheterna i frågan uppfattar jag det som att det inte gjorts någon bodelning ännu. I normalfallet görs en bodelning då äktenskapet lösts upp. Om någon av makarna begär att en bodelning ska göras innan dess så ska bodelningen ske genast (ÄktB 9:4) Våra jurister på Lawline kan hjälpa till med bodelning. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Om man inte kan komma överens om bodelningen kan man ansöka om att domstolen utser en bodelningsförättare (ÄktB 17:1). Bodelningsförrättaren kan besluta om bostaden måste säljas alternativt om det blir aktuellt med utköp ur fastigheten.

Vägra någon tillträde till gemensam bostad

Beträffande din fråga om din fru kan vägra dig tillträde till bostaden så gäller - förutsatt att bostaden betraktas som er gemensamma bostad - att du har tillträde till fastigheten. En make kan inte begå hemfridsbrott mot den andra maken om två makar har gemensam bostad. (BrB 4 kap 6 §)

Sammanfattningsvis kan du inte få sålt er gemensamma bostad utan din frus skriftliga samtycke innan bodelning skett. Du återkallar den skriftliga fullmakten genom att be din fru lämna tillbaka den så att du kan förstöra den. Frågan om din fru kan neka dig tillträde till bostaden är beroende av om bostaden är att betrakta som gemensam.

Hoppas det gav svar på din fråga! Är något oklart är du välkommen att kommentera nedan eller ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Charlotta Nermark
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1266)
2021-09-14 Hur upprättas ett äktenskapsförord? Hur gör man egendom till enskild egendom?
2021-09-09 Gäller fortfarande äktenskapsförordet?
2021-09-03 Vem äger vad makar emellan?
2021-08-31 Eget ansvar över skulder under äktenskap

Alla besvarade frågor (95665)