Försäljning av fastighet under taxeringsvärde

FRÅGA
Om ett hus i ett dödsbo säljes under 85% av taxerings-värdet, skall då reavinsten beskattas?Hur skall det, redovisas och dekareras?
SVAR

Hej och tack för du ställt din fråga till Lawline!

När jag svarar på denna fråga utgår jag från att detta hus är en fastighet som är en privatbostad. Med detta menas att fastigheten avser ett småhus (bostad) som till övervägande del används eller är avsett att användas av ägaren eller någon närstående till honom för permanent boende eller som fritidsbostad, se 2 kap. 8 § inkomstskattelagen (IL) (här). Detta gäller även om personen som ägde privatbostaden har avlidit eftersom ett småhus som var privatbostad för innehavaren kan förbli privatbostad till utgången av tredje kalenderåret efter dödsåret trots att dödsboet är en juridisk person se, 2 kap. 12 § IL (här).

När ska beskattning (reavinst) ske gällande privatbostad?

Som huvudregel ska en försäljning av privatbostad beskattas och deklareras. Det finns emellertid undantag för detta och ett undantag kallas huvudsaklighetsprincipen. Huvudsaklighetsprincipen gäller bland annat om försäljningen har skett under taxeringsvärdet. Om ersättningen för en privatbostad understiger överlåtelseårets taxeringsvärde ses det som en gåva enligt huvudsaklighetsprincipen. Stöd för detta finns bland annat i rättsfallet RÅ 1981 1:29. I detta rättsfall var ersättningen mindre än taxeringsvärdet för överlåtelseåret varför det ansågs som gåva, trots att parterna betecknat avtalet som köp.

Eftersom du i din fråga skriver att huset säljs för ersättning som är under taxeringsvärdet gör jag bedömningen att det är att betrakta som en gåva och därför ska ingen reavinstbeskattning ske eftersom gåvoskatten är avskaffad.

Eftersom det är gåva ska den enligt min mening inte heller deklareras. Detta eftersom gåvor som huvudregel är skattefria.

Till sist måste jag uppmärksamma att detta är min bedömning av din fråga och Skatteverket kan ha en annan bedömning. Detta eftersom jag inte vet alla omständigheter som exempel vilket typ av fastighet det är, vem som är köparen osv. Därför råder jag dig att ringa till Skatteupplysningen på nummer 0771–567 567. Där kan du beskriva alla omständigheter i ditt fall och de kan ge dig besked om de delar min bedömning.

Om du vill läsa mer om detta:

Skatteverkets information om försäljning av privatbostad

Med vänliga hälsningar,

Anton Magnusson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (252)
2021-11-28 Gåva av fastighet och skatt på värdeökningen
2021-10-31 Måste man betala skatt i Sverige om man säljer en fastighet utomlands? ?
2021-10-21 Hur betalas vinstskatt vid försäljning av bostad?
2021-09-23 Hur beräknas skatten på kapitalvinsten av en husförsäljning?

Alla besvarade frågor (97581)