Försäljning av fastighet som samägs med släkting

2017-08-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Jag äger en sommarstuga. Tomten ägs av mig till 2/3 och en släkting till 1/3. Kan han sälja min stuga?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Eftersom du inte antyder annat kommer jag nedan utgå från att stugan och tomten tillhör samma fastighet. Då ni äger fastigheten tillsammans blir lagen om samäganderätt tillämplig. Enligt 6 § kan alla som innehar ett samägande bjuda ut egendomen, dvs. fastigheten, till försäljning. Undantaget till det är om ni båda tidigare har avtalat med varandra om att detta inte ska vara möjligt. Att du äger 2/3 av fastigheten är utan betydelse förutom att du kommer få 2/3 av betalningen.

Ytterligare ett undantag är om du av synnerliga skäl behöver fastigheten. Då kan anstånd för försäljning meddelas. Vad som innefattar synnerliga skäl är något oklart men då det rör sig om en sommarfastigheten är min spontana tanke att sådana skäl inte finns.

Kontentan är alltså att din släkting har möjlighet att bjuda ut fastigheten till försäljning om inte undantagen är tillämpbara.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Om inte, tveka inte att ställa följdfrågor eller be om ett förtydligande!

Mikael Jonasson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2070)
2021-07-27 Fråga om träd medför olägenhet för grannar
2021-07-27 Får en hyresvärd utfärda böter?
2021-07-23 Har jag skyldighet att klippa bort grenar som växer in på grannens tomt?
2021-07-20 Kan en samägare tvinga fram en försäljning av en fastighet?

Alla besvarade frågor (94270)