Försäljning av fastighet och samäganderättsavtal

2021-03-29 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hejsan!Jag äger villa/fritidshus i Värmdö (1/1). Nu har jag separerat och skilsmässan har gått igenom.Jag och min x-make kommer inte överens om att sälja huset nu, han vill bo kvar ett år, men jag vill sälja nu för efterfrågan är stor ute på Värmdö. Jag kan ju inte köra över honom, för han skall ha 50% och jag 50% av villan. Då tänkte jag att, han kan hyra min 50% av huset som jag äger och viupprättar ett kontrakt/avtal om hur lång tid och till vilken kostnad?Kan ni hjälpa mej med ett svar om detta är möjligt ?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I och med att ert äktenskap har upphört är inte längre äktenskapsbalken tillämplig på er gemensamt ägda egendom. I egenskap av delägare till fastigheten blir istället samäganderättslagen av relevans.

Som delägare till en fastighet kan ingen av er vidta förvaltande åtgärder utan den andres samtycke, vilket innebär att du precis som du säger inte kan påbörja en försäljning utan att du och din ex-make kommit överens om det (2 § samäganderättslagen). Däremot har var och en av delägarna rätt att begära att egendomen utbjuds till försäljning på offentlig auktion, vilket betyder att du kan ansöka om detta hos Tingsrätten i den kommun som fastigheten är belägen i och därmed få fastigheten såld trots din ex-makes invändningar (6 § samäganderättslagen). Detta används ofta som hävstång för en delägare som vill sälja gentemot en delägare som inte vill sälja för att komma överens om hur förvaltningen ska gå till eller till vilket pris delägarna ska kunna köpa ut varandra. I vissa fall kan en delägare dock yrka att förhindra en försäljning om det föreligger synnerliga skäl. Huruvida detta är en risk i ditt fall eller inte kan jag inte förutse utifrån omständigheterna i frågan.

Eftersom du uttrycker att du inte i första hand vill sälja mot din ex-makes vilja, så är ett smidigt sätt att lösa tvisten att du begär att bli utköpt, varpå du får förhandla fram ett pris du finner lämpligt. Ett bra förhandlingsinstrument i denna situation är att använda din rätt att framtvinga en försäljning på offentlig auktion för att få din önskan bemött.

Om du inte omedelbart vill köpas ut så kan ni istället teckna ett samäganderättsavtal för hur fastigheten fortsättningsvis ska förvaltas. I detta kan ni reglera vem som ska bära olika kostnader och hur en framtida försäljning ska gå till.

Vad gäller förslaget om att din ex-make kan hyra din del av fastigheten så gäller som ovan nämnt att ni får upprätta ett mellan er bindande samäganderättsavtal där ni får komma överens om de villkor ni önskar ska gälla fram till en eventuell försäljning. Samäganderättslagen är s.k. dispositiv, vilket innebär att den bara gäller under förutsättning att inget annat har avtalats. Alltså äger ni rätt att själva bestämma om ersättning, kostnadsfördelning, försäljning m.m. i ett sådant avtal.

Behöver du hjälp med att upprätta ett samäganderättsavtal så är du välkommen att höra av dig till Lawlines jurister. Skulle du vilja det så kan du boka här.

Linn Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (607)
2021-09-02 Frågor gällande samäganderätt
2021-08-31 Hur stor andel har jag rätt till vid delat köp av husbil?
2021-08-30 Hur ska jag och min särbo göra för att äga en husvagn tillsammans?
2021-08-26 Tvångsförsäljning och synnerliga skäl enligt samäganderättslagen

Alla besvarade frågor (96531)