Försäljning av fastighet när delägare är oeniga

2016-10-14 i Fastighet
FRÅGA
Två bröstarvingar ärver fastighet. En vill sälja, en vill inte sälja. Vem bestämmer? Tack
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Om det inte finns något förbehåll i skifteshandlingen om att fastigheten ska tillskiftas en av arvingarna så tillfaller fastigheten arvingarna med samäganderätt. ÄB 23:3 2st.

Eftersom arvingarna är samägare av fastigheten så är därför Lagen om samäganderätt tillämplig, i denna lag regleras vad som händer om samägare av egendom inte kommer överens.

Om arvingarna inte kommer överens om fastigheten ska säljas eller behållas så kan den arvinge som vill sälja ansöka hos tingsrätten om att få fastigheten såld på offentlig auktion. 6§ SamägL.


Den andra arvingen kan då normalt sett inte motsätta sig en sådan auktion. Om denne kan visa att det finns synnerliga skäl så kan dock anstånd lämnas. Ett sådant synnerligt skäl kan exempelvis vara att det är ett särskilt dåligt konjunkturläge och att det därför är en förlustaffär att sälja fastigheten vid detta tillfälle.


Varje arvinge har rätt att begära att tingsrätten sätter ett minimipris vilket fastigheten inte får säljas under. Inkommer inga bud som motsvarar eller överstiger detta pris så får fastigheten inte säljas. 9§ SamägL.


Kostnaden för auktionen får vardera delägare stå proportionerligt för. Arvingarna står därför för 50% var av kostnaderna. 15§ SamägL.


Sammanfattningsvis kan man uttrycka det som att den arvinge som vill sälja fastigheten i slutändan bestämmer om detta ska göras. Om de båda kommer överens så kan givetvis den arvinge som vill behålla fastigheten köpa ut den andre. Om det blir en offentlig auktion så kan även samma arvinge buda hem fastigheten om denne inte vill att fastigheten ska säljas till någon utomstående.

Om det är omöjligt för arvingarna att nå en överenskommelse så är det affärsmässigt bästa att sälja fastigheten på sedvanligt sätt, alltså genom en fastighetsmäklare, istället för ett förfarande med offentlig auktion.


Vänligen,

Christian Sörqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (529)
2021-01-20 Varför begär inskrivningsmyndigheten kopia av bodelning eller min f.d. frus samtycke?
2021-01-18 Är det lagligt att bosätta sig i ett övergivet hus?
2021-01-16 Enskilda vägar och underhåll.
2021-01-14 Vad gäller när grannen vill sätta upp en häck nära tomtgränsen?

Alla besvarade frågor (88281)