Försäljning av fastighet i Venezuela

Hej!

min pappa är venulzuensk medborgare och äger ett hus i Venezuela som han gett till mig och har skrivit ett dokument till mig som bekräftar att det är en gåva. Med tanke på krisen i Venezuela så vill jag sälja huset.

Min fråga är då om jag måste betala skatt i Venezuela och Sverige (då jag är bosatt i Sverige) eller bara i ett utav landen eller kan jag på något sätt undvika att betala skatt i båda länderna för huset?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

För närvarande har Sverige och Venezuela ett avtal som gäller som svensk lag för att undvika att du ska tvingas betala skatt i båda länder när du säljer din venezuelanska fastighet, vilket framgår av Lag (1993:1397) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela 1 § första stycket. Eftersom du har hemvist i Sverige och du säljer en fastighet i Venezuela så beskattas du enligt venezuelanska regler för realisationsvinsten, vilket framgår av Avtal jämte protokoll med Venezuela för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt förhindra skatteflykt, artikel 13, punkt 1. Tekniskt sett har inte Sverige enligt avtalet fråntagits rätten att beskatta dig för realisationsvinsten, men det framgår av avtalet, artikel 23, punkt 2a), att det ska avräknas en summa från den svenska kapitalvinstskatten som motsvarar vad du har betalat i skatt för inkomsten i Venezuela. Om den venezuelanska skatten överstiger den svenska så betalar du med andra ord ingenting i svensk skatt.

Du kan begära avräkning från den svenska skatten i din inkomstdeklaration eller via blankett SKV 2703 som finns att tillgå på Skatteverkets hemsida. Du ska därigenom kunna visa att du har betalat den venezuelanska skatten, samt bifoga uppgift om att inkomsten avser realisationsvinst på fastighet, vinstens storlek, den venezuelanska skatten i svenska kronor och vilken valutakurs du har använt vid omräkningen till svensk valuta. Kontakta gärna Skatteverket för ytterligare information.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”