Försäljning av fastighet belastad med nyttjanderätt

2015-08-25 i Servitut
FRÅGA
Vi äger ett sommarhus som nu ska säljas. En nära släkting till oss har livstids nyttjanderätt till två rum och ett pentry på ovanvåningen. Detta är formellt registrerat hos en myndighet. (Jag tror det är hos tingsrätten i Simrishamn, har ej tillgång till papperna just nu).Vi vill inte att nyttjanderätten följer med sommarhuset när det säljs. En köpare kan rimligen inte vara interesserad av att ha en främmande familj på ovanvåningen som måste använda nedanvåningens toalett, utrymmen för förvaring m.m. Vår uppfattning är att huset blir mycket svårsålt eller omöjligt att sälja med bibehållen nyttjanderätt.Om nyttjanderättshavaren inte går med på att frivilligt avsäga sig nyttjanderätten, finns det då en "legal" möjlighet att få honom att göra det?Om svaret är nej så kan man ju tänka sig att vi "köper ut" honom. Finns det i så fall några regler som säger hur man värderar en nyttjanderätt av det här slaget? Det ska tilläggas att släktingen inte betalar något för nyttjanderätten däremot skall han ta del i kostnaderna för underhåll m.m. av alla husets gemensamma utrymmen. Vi har dock inte tagit ut några sådana kostnader av honom under de cirka 60 år som gått. Kan man från den summa vi eventuellt måste betala honom för att han avstår sin nyttjanderätt dra den sammanlagda summa han skulle betalt för ovan nämnda underhåll? Det var tre för oss angelägna frågor som vi är tacksamma kunna få svar på inom de närmaste dagarna.Med vänlig hälsning Jörgen Thunell
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Tyvärr har ni ingen legal möjlighet att tvinga bort släktingen. Om nu nyttjanderätten är inskriven i fastighetsregistret (vilket verkar vara fallet) följer den alltså med vid en eventuell försäljning. Den enda möjligheten att sälja fastigheten utan denna nyttjanderätt är om ni får nyttjanderättsinnehavaren (släktingen) att samtycka till att nyttjanderätten upphör. Det är detta du menar med att "köpa ut" honom, dvs betala honom en summa för att han ska avsäga sig nyttjanderätten.

Angående värderingen och till vilket belopp ni får "köpa ut" honom, så finns det inga lagregler om detta. Här råder avtalsfrihet mellan er och släktingen som avtalsparter, vilket innebär att ni får gemensamt komma fram till ett pris som kan accepteras av båda parter. Här är det alltså förhandling som gäller helt enkelt.

Elin Brännström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (269)
2020-11-24 Underhållande av officialservitut
2020-11-20 Hur ska vi tolka vårt officialservitut?
2020-11-15 Vilka skäl kan kommunen anföra för fastighetsreglering? Kan man kräva inlösen vid fastighetsregleringsbeslut?
2020-11-02 Vad gäller vid meningsskiljaktigheter i fråga om ett officialservitut?

Alla besvarade frågor (86512)