Försäljning av fastighet av dödsbo

2021-06-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej. Min pappa har dött. Jag och min syster ärver. Min pappa ägde ett hus. Huset är till försäljning. Behöver vi teckna en dolda fel försäkring? Huset säljs genom en mäklare. Bouppteckningen har registrerats av skatteverket och jag och min syster är dödsbodelägare. Jag läste att dödsbo inte kan hållas ansvariga när det väl är upplöst.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad som gäller vid köp/försäljning av fastighet framgår av 4 kap. Jordabalken (JB). Om fastigheten inte stämmer överens vad som följer av avtalet eller vad köparen annars kunnat förutsätta så kan vissa påföljder aktualiseras. Som fel får en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten inte åberopas. Köparen har en undersökningsplikt. Beroende på fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet kan undersökningsplikten variera, 4 kap. 19 § JB. Detta innebär att säljaren ansvarar för dolda fel. Skulle en tvist uppkomma så kan försäkring, beroende på vad den innefattar, stå för eventuella fel som skulle uppkomma. En annan lösning är att medta en friskrivningsklausul men vissa sådana villkor måste medtas i köpehandlingen för att vara giltiga, 4 kap. 3 § JB. Som du läst så är det dödsboet som säljer fastigheten och därmed är det dödsboet i egenskap av säljare som bär det juridiska ansvaret.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Yodit Eshete
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2099)
2021-10-11 Bostadsarrende och hus på gemensamt ägd mark
2021-10-05 Måste man fråga grannar innan poolbygge?
2021-10-04 Krav på säkerhetsbeslag eller andra skydd på öppningsbara fönster
2021-09-30 Överlåta sin andel av en fastighet till någon annan

Alla besvarade frågor (96429)