Försäljning av enskild egendom

Maka äger bostadsrätt till 100%. Lägenheten ska säljas. Maka och make står båda på lånet samt att lägenheten är pantsatt. Måste det gemensamma lånet lösas? Kan maka som ensam ägare behålla eventuell vinst efter att 50% av lånet betalats? I äktenskapsförordet står att den egendom man äger innan giftermål räknas som enskild egendom. Makan stod som ensam ägare innan giftermål.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då det rör sig om er gemensamma egendom och ni som framgått är gifta blir äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig, paragrafer som hänvisas till nedan går att finna under nu infogad länk.

Giftorättsgods
Av 7 kap. i ÄktB som behandlar makarnas, dvs. er, egendom, framgår i 1 § att all egendom sin inte gjorts enskild är att betrakta som giftorättsgods. Se även 10 kap. 1 § ÄktB. Detta verkar du dock vara införstådd med och vet att lägenheten nu alltså inte är att se som giftorättsgods.

Pengarna från en försäljning
Om egendom genom äktenskapsförord gjorts enskild framgår av 7 kap. 2 § 6 p. ÄktB att det som träder i den enskilda egendomens ställe (det s k surrogatet) också kommer att vara enskild egendom. Surrogatet kan alltså bestå utav de pengar som träder i lägenhetens ställe vid en försäljning, pengarna blir då enskild egendom. Vinsten kommer i sådan situation att tillfalla din maka så som surrogat.

Nu framgår det inte utifrån din fråga om ni ska genomgå en äktenskapsskillnad (skiljas) eller inte, men om så är fallet kommer er gemensamma skuld att räknas av vid bodelningen, det innebär att var och en av er kommer att erhålla egendom till ett värde som täcker era skulder. Detta framgår av 11 kap. 2 § ÄktB.

Avbetalning av lån
Det finns inget som säger att ni måste lösa lånet, det finns alltså inget tvång på detta. Ni kan fortsätta stå på detta tillsammans om ni vill. Men om ni ska genomgå skilsmässa och dessutom sälja lägenheten skulle jag vilja säga att det bästa är att ni löser låter för att undvika eventuella konflikter. Alternativt att en av er löser ut den andra och ni tar kontakt med banken för att se om en av er själv kan överta lånet.

Så sammanfattningsvis, det som träder i den enskilda egendomens ställe (dvs. pengarna vid försäljning) kommer också att tillfalla din maka som enskild egendom. Det finns inget tvång på att lösa lånet, men kan vara bra ifall en framtida konflikt skulle uppkomma. Jag hoppas detta ger svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning