Försäljning av enskild egendom

Jag ska gifta om mig och inför detta har vi skrivit ett äktenskapsförord, för bla min nuvarande bostadsrätt. Jag vill försäkra mig om att värdet av denna bostadsrätt efter en försäljning under äktenskapet ska vara endast mina att användas, framförallt för att senare leva på som pensionär pga då låg pension. Hur kan jag säkra detta vid en ev skilsmässa längre fram, för att slippa bli fattigpensionär.


Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om äktenskap och äktenskapsförord finns i Äktenskapsbalken, den hittar du här.

Genom äktenskapsförord kan du och din make bestämma att delar av eller hela er respektive egendom ska vara enskild. Det framgår av Äktenskapsbalkens 7 kapitel 3§ 1 stycket. Att egendomen är enskild innebär att den inte kommer att ingå i en framtida bodelning, och ska alltså inte delas upp mellan er vid en eventuell skilsmässa.

För att säkra att din bostadsrätt inte ska delas vid en eventuell skilsmässa behöver det alltså framgå av era äktenskapsförord att bostadsrätten ska vara din enskilda egendom. Enligt Äktenskapsbalkens 7 kapitel 2§ 1 stycke 6 punkten, ska även det som träder istället för egendom som blivit enskild genom äktenskapsförord räknas som enskild egendom. Det betyder att om din bostadsrätt är enskild egendom så ska även de pengar du får om du säljer bostadsrätten vara din enskilda egendom.

För att säkra att pengarna efter en försäljning av bostadsrätten förblir din enskilda egendom, och därmed inte behöver delas upp inför en eventuell skilsmässa, ska det alltså räcka med att ni gjort bostadsrätten till din enskilda genom ert äktenskapsförord. För att vara extra tydlig skulle du dock kunna lägga till i äktenskapsförordet att även egendom som träder istället för bostadsrätten ska vara din enskilda.

Viktigt att tänka på när ni skriver era äktenskapsförord är att de uppfyller de formkrav som finns i Äktenskapsbalkens 7 kap. 3§ 2 och 3 stycket. Det måste alltså vara skriftligt, undertecknat av både dig och din make samt ha skickats in för registrering hos Skatteverket. Uppfyller ert äktenskapsförord inte dessa krav är det inte giltigt.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Vänligen,

Cecilia SikströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning