Försäljning av en samägd fastighet

2015-02-10 i Fastighet
FRÅGA
Hej!Min pappa och hans tre bröder äger ett radhus, min pappa bor i huset mot att han betalar husets kostnader, vilket bestämdes när vi flyttade in för ungefär 20 år sedan. Syskonen vill nu ha sina andelar, vilket kan leda till att vi måste sälja huset, men jag, min syster och pappa tycker det är synd att sälja huset eftersom vi bott här hela våra liv, har de rätt att tvinga oss att sälja? Finns det ingen besittningsrätt som skyddar oss mot att tvinga sälja huset och flytta ut?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom din far äger fastigheten (radhuset) tillsammans med syskonen, är de samägare av fastigheten och lagen om samäganderätt blir således tillämplig i detta fall om inget annat har avtalats dem emellan. Detta innebär att varje delägare endast kan förfoga över sin andel av fastigheten dvs om någon av delägarna vill sälja fastigheten i dess helhet så ska samtliga delägare samtycka till det. Det är alltså inte möjligt för en delägare att sälja hela fastigheten utan att först ha erhållit övriga delägares samtycke. Däremot utgör lagens regler inget hinder för att de övriga syskonen skulle kunna sälja sina andelar i fastigheten utan din fars samtycke.

Under förutsättning att det inte finns något avtal som reglerar förhållandet mellan delägarna, har varje delägare enligt 6§ samäganderättslagen rätt att ansöka om en försäljning av fastigheten på offentlig auktion. Detta innebär att hela fastigheten säljs och att varje delägare har tätt till den del av ersättningen som motsvarar sin andel i fastigheten.

Sammanfattningsvis innebär det för din fars del att han inte kan motsätta sig att de övriga delägarna säljer sina respektive andelar och att han i vart fall inte kan hindra att fastigheten som helhet säljs på en offentlig auktion om någon av delägarna har ansökt om detta hos rätten. Han kan undantagsvis begära anstånd med försäljningen om det finns starka skäl för det. När det gäller frågan om besittningsrätt så gäller det tyvärr enbart i ett hyresförhållande vilket inte är aktuellt i ert fall då din far är delägare till fastigheten. En alternativ lösning i detta fall kan t.ex. vara att din far löser ut de övriga delägarna genom att erbjuda ekonomiska ersättningar som motsvarar deras respektive andelar i fastigheten.

Nicole Cai
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (489)
2020-07-01 Vad händer med en nyttjanderätt vid fastighetens övergång?
2020-06-30 Får en granne såga ned träd eller buskar på min tomt?
2020-06-30 Granne har sågat ned två träd - stämning
2020-06-30 Hur går jag tillväga för att ge min del av en fastighet till mitt barn?

Alla besvarade frågor (81689)