Försäljning av egendom innan konkurs utbryter

Hej! Jag har ett bolag som håller på att gå i konkurs. bolaget har tillgångar på ca 20 000 kr men skulder på ca 3 miljoner kronor. Kan vi sälja av alla våra maskiner innan vi går i konkurs för att hindra att de kommer med i utmätningen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

I 4 kap. 5 § konkurslagen (KL) sägs att en rättshandling, varigenom på ett otillbörligt sätt gäldenärens egendom har undandragits borgenärerna, går åter, om gäldenären var eller genom förfarandet, ensamt eller i förening med annan omständighet, blev insolvent samt den andre kände till eller borde ha känt till gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. 

Vad som sägs i denna bestämmelse är enkelt uttryckt att om en person som är eller höll på att bli insolvent (alltså inte förmögen att betala sina skulder) börjar överföra egendom från sig själv till någon annan, och därigenom försämrar fordringsägarnas möjlighet att få sina fordringar betalda, så ska denna överföring anses ogiltig. Det finns vissa förutsättningar för detta, exempelvis att den mottagande parten kände till eller borde ha känt till gäldenärens insolvens. Detta är inte ett högt ställt krav, som dessutom alltid anses uppfyllt om den som mottager gäldenärens egendom är en närstående enligt 4 kap. 5 § st. 2 KL

Sammantaget sett är det alltså inte tillåtet för dig att försöka undandra egendom från fordringsägarna genom att sälja den innan konkursen är ett faktum. Jag hoppas detta utgjorde svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Gustav OtteboRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Återvinning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”