Försäljning av den gemensamma bostaden utan makes tillstånd

Jag och min man bor tillsammans i en bostadsrätt som står i hans namn. Han köpte lägenheten innan vi träffades. Bostadsrätten är idag vårt gemensamma boende. Om han/vi skall sälja den här lägenheten, behöver han då mitt medgivande till detta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Regler om makars egendom finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Huvudregeln är att varje make förfogar fritt över sin egen egendom enligt 1:3 ÄktB. Det är därmed i de flesta fall helt tillåtet för en make att sälja sina saker utan den andra makens tillstånd. Det finns dock undantag till detta avseende den gemensamma bostaden i 7:5 ÄktB. Er bostadsrätt faller här under den andra punkten i paragrafen avseende "annan egendom", då bostadsrätter räknas som lös egendom. I bestämmelsen stadgas att en make inte får sälja den gemensamma bostaden utan den andra makens tillstånd. Detta innebär att din make behöver ditt medgivande om han ska sälja er gemensamma bostad.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa LundgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning