Försäljning av bostad utan den andra makens samtycke vid sjukdom

Hej behövs det fullmakt mellan makar om den ene blir sjuk och om bostaden tex hus måste säljs?

Tack för svar

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). I mitt svar utgår jag ifrån att det inte finns någon fullmakt.

Huvudregeln att en make måste ha den andra makens samtycke för att sälja makarnas gemensamma bostad (7 kap. 5 § punkt 1 ÄktB). Med makars gemensamma bostad avses makarnas gemensamma hem och att det huvudsakligen används för det ändamålet (7 kap. 4 § ÄktB). Även egendom som inte utgör makarnas gemensamma bostad, men som är giftorättsgods, krävs samtycke för (7 kap. 5 § punkt 3 ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Dock finns det undantag från när samtycke inte behövs och det är om maken inte kan lämna giltigt samtycke på grund av sjukdom eller av annan anledning, vilket innebär att maken inte har förmåga att förstå vad ett sådant samtycke avser (7 kap. 7 § ÄktB).

Alltså kan den ena maken sälja den gemensamma bostaden utan den andra makens samtycke, om ett giltigt samtycke inte kan lämnas från maken på grund av att denne inte kan förstå vad ett sådant samtycke innebär.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna AmbjörnRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning