Försäljning av bostad utan den andra makens samtycke vid sjukdom

FRÅGA
Hej behövs det fullmakt mellan makar om den ene blir sjuk och om bostaden tex hus måste säljs?Tack för svar
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). I mitt svar utgår jag ifrån att det inte finns någon fullmakt.

Huvudregeln att en make måste ha den andra makens samtycke för att sälja makarnas gemensamma bostad (7 kap. 5 § punkt 1 ÄktB). Med makars gemensamma bostad avses makarnas gemensamma hem och att det huvudsakligen används för det ändamålet (7 kap. 4 § ÄktB). Även egendom som inte utgör makarnas gemensamma bostad, men som är giftorättsgods, krävs samtycke för (7 kap. 5 § punkt 3 ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Dock finns det undantag från när samtycke inte behövs och det är om maken inte kan lämna giltigt samtycke på grund av sjukdom eller av annan anledning, vilket innebär att maken inte har förmåga att förstå vad ett sådant samtycke avser (7 kap. 7 § ÄktB).

Alltså kan den ena maken sälja den gemensamma bostaden utan den andra makens samtycke, om ett giltigt samtycke inte kan lämnas från maken på grund av att denne inte kan förstå vad ett sådant samtycke innebär.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Ambjörn
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1288)
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?
2021-12-27 Kan min make vid äktenskapsskillnad få rätt till huset som är min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98475)