Försäljning av bostad utan den andra makens samtycke vid sjukdom

FRÅGA
Hej behövs det fullmakt mellan makar om den ene blir sjuk och om bostaden tex hus måste säljs?Tack för svar
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). I mitt svar utgår jag ifrån att det inte finns någon fullmakt.

Huvudregeln att en make måste ha den andra makens samtycke för att sälja makarnas gemensamma bostad (7 kap. 5 § punkt 1 ÄktB). Med makars gemensamma bostad avses makarnas gemensamma hem och att det huvudsakligen används för det ändamålet (7 kap. 4 § ÄktB). Även egendom som inte utgör makarnas gemensamma bostad, men som är giftorättsgods, krävs samtycke för (7 kap. 5 § punkt 3 ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Dock finns det undantag från när samtycke inte behövs och det är om maken inte kan lämna giltigt samtycke på grund av sjukdom eller av annan anledning, vilket innebär att maken inte har förmåga att förstå vad ett sådant samtycke avser (7 kap. 7 § ÄktB).

Alltså kan den ena maken sälja den gemensamma bostaden utan den andra makens samtycke, om ett giltigt samtycke inte kan lämnas från maken på grund av att denne inte kan förstå vad ett sådant samtycke innebär.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Ambjörn
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1251)
2021-07-15 enskild egendom och testamente
2021-07-01 Vad gäller för bostadstillägg vid giftemål?
2021-06-30 Kan ett äktenskapsförord tecknas under pågående äktenskap? + hur behandlas pensionssparande vid bodelning?
2021-06-30 Måste ett äktenskapsförord vara registrerat hos Skatteverket?

Alla besvarade frågor (94176)