Försäljning av bil med körförbud

2017-10-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!Jag köpte nyligen en bil från ett företag som heter XX.XX agerade som förmedlare åt en av deras kunder och när jag satt med säljaren så frågade jag specifikt säljaren om det fanns några skulder på fordonet.Han insisterade på att det inte fanns det och försäkrade mig om att även kontraktet säger att det inte finns skulder på fordonet.Kontraktet lyder: "Ägaren intygar att fordonet och utrustningen är säljarens egendom, att de är till fullo betalda och inte föremål för någon tvångs- eller säkerhetsåtgärd, samt att fordonet inte är belagt med körförbud." Finns även en del som säger "Ägaren försäkrar att han till fullo äger fordonet och att ingen skuld häftar vid det"Efter äffaren så får jag brev från trafikverket att bilen har körförbud pågrund av obetald skatt, varpå jag kontaktar XX och ber dem ta åtgärd enligt kontraktet och betala den obetalda skatten på 2102 SEK. De hävdar nu att jag har fått "tillräckligt bra pris på bilen" och får ta denna kostnaden själv då ägaren vägrar betala och ägaren innan dess redan är hos kronofogden och fullständigt struntar i detta.Hur ska jag gå tillväga för att få dem att hedra kontraktet?Tack på förhand för er hjälp!
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Vem är ansvarig för skulden?

Vid köp där säljaren och köparen är en privatperson men köpet förmedlas av en näringsidkare (det vill säga företaget du nämner) gäller konsumentköplagen. Enligt 1 § är både säljaren och företaget ansvarig för säljarens skyldigheter enligt lagen.

Hur kan du få ersättning?

Enligt 16 § föreligger fel om varan inte överensstämmer med avtalet. I ditt fall står det klar och tydligt i avtalet att bilen inte är behäftad med någon skuld. Eftersom detta inte stämmer, överensstämmer varan inte med avtalet. Det är därför fel i varan i lagens mening.

Dessutom rör det sig om en egenskap som säljaren har garanterat. Enligt 30 § har du rätt till skadestånd för den skada du lidit på grund av felet, det vill säga kostnaden för att få körtillstånd på bilen igen. När varan avviker från vad säljaren garanterat har du alltid rätt till skadestånd.

Vad bör du göra nu?

Jag rekommenderar att du hör av dig till företaget igen och kräver ersättning. Skulle företaget inte vilja betala kan du vidta rättsliga åtgärder. Behöver du hjälp med upprättande av stämningsansökan rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas det var svar på din fråga!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?