Försäljning av bil med hög förbrukning

2016-06-14 i Köplagen
FRÅGA
Hej Jag har en bil som jag vill sälja som fungerar felfritt förutom att den dricker ca 1 liter olja på 200 mil. Behöver jag informera tänkta köpare om detta även om dem inte frågar? Enligt biltillverkarens hemsida så anser dem att en förbrukning upp till 0,5 liter på 100 är normal.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Det framgår inte av frågan om du tänker sälja bilen i samband med näringsverksamhet eller inte. Jag kommer fortsättningsvis att utgå från att du inte säljer bilen i egenskap av näringsidkare. Detta innebär att köplagen blir tillämplig istället för konsumentköplagen.

Köplagen stadgar i 17 § 3 st. att om varan avviket från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet är den att anse som felaktig. Detta innebär att man väger in parternas inbördes förhållanden och omständigheter i övrigt. Om köparen haft fog för att tro att bilen är bättre än vad den faktiskt är ska det anses föreligga ett fel i bilen. Om däremot denna sorts bil normalt sett förbrukar 0,5 liter på 100 mil borde köparens tro anses vara obefogad, och något fel föreligger då inte.

Även om köparens tro varit obefogad kan reglerna i avtalslagen påverka avtalets giltighet. 30 § avtalslagen stadgar att om säljaren med avsikt vilseleder köparen genom att undanhålla information av betydelse för köpet inte gälla. Enligt 33 § avtalslagen ska köpet anses vara ogiltigt om det föreligger en omständighet som för vilken det skulle strida mot tro och heder att åberopa och som säljaren haft vetskap om. Den senare paragrafen tillämpas dock väldigt restriktivt och torde inte bli aktuell här.

Detta innebär att om du inser eller borde inse att en tänkt köpare har en felaktig tro om bilens förbrukning kan felet göra köpet ogiltigt. För att vara på den säkra sidan är det alltid bäst att informera köparen om omständigheten för att på så sätt inte riskera att avtalet blir ogiltigt.

Jag hoppas med detta att ni har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sarmad Abdul Nabi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1262)
2020-11-22 Har företag en rätt att företa omleverans eller avhjälpande innan hävning?
2020-11-22 När kan det röra sig om dolda fel?
2020-11-20 När ska betalning ske för ett köp?
2020-11-18 Kan man häva ett köp av häst utan att undersöka vad som är felet?

Alla besvarade frågor (86443)