Försäljning av andel i samägt fritidshus

2015-06-09 i Samägandeavtal
FRÅGA
Jag och min bror fick mina föräldrars fritidshus som gåva.50% var.Nu vill jag överlåta min del till mina barn.Kan jag göra detta utan samtycke från min bror.
SVAR

Hej! Tack för din fråga!

Eftersom du och din bror äger fritidshuset tillsammans är ni samägare av det och lagen om samäganderätt är därmed tillämplig. Av denna lag framgår att om någon av delägarna vill förfoga över egendomen i dess helhet så krävs samtliga delägares samtycke. Däremot krävs inte samtliga delägares samtycke när en delägare endast vill förfoga över sin egen andel i egendomen. Det är därför möjligt för en delägare, om gåvobrevet inte säger något annat, att fritt sälja sin andel till vem som helst utan att övriga delägare behöver godkänna försäljningen. Du kan därmed sälja din andel till dina barn utan din brors samtycke.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (528)
2020-08-03 kan man tvångsförsälja samägt gods genom mäklare istället för på offentlig auktion trots mot en delägares vilja?
2020-08-03 Samäganderättsavtal för fordon
2020-07-30 Vad gäller om samäganderättslagen har avtalats bort?
2020-07-30 Hur kan en samägare få till en försäljning av hund?

Alla besvarade frågor (82773)