Försäljning av andel i samägd fastighet

Vi är fyra systrar som äger ett sommarhus tillsammans. Kan en av oss sälja sin andel till en av oss andra utan att alla vi andra ska godkänna det. Kan någon motsätta sig en sådan försäljning?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga!

Då ni äger fastigheten tillsammans är ni samägare av fastigheten och lagen om samäganderätt blir tillämplig, om inte annat har avtalats. Av lagen framgår att om någon av delägarna vill förfoga över fastigheten i dess helhet så krävs samtliga delägares samtycke. Detta innebär att det inte är möjligt för en delägare att exempelvis sälja hela fastigheten utan att först inhämta övriga delägares samtycke.

Däremot framgår det av lagen att det inte krävs samtliga delägares samtycke när en delägare endast vill förfoga över sin andel i fastigheten. Det är därför möjligt för en delägare att fritt sälja eller pantsätta sin andel i fastigheten utan att övriga delägare behöver godkänna försäljningen eller pantsättningen.  

Sammanfattningsvis kan därför sägas att var och en av er kan sälja sin andel utan att övriga delägare behöver godkänna försäljningen. Däremot kan inte en av er sälja hela fastigheten, utan då krävs att övriga delägare samtycker. Det kan dock vara värt att nämna att var och en av er kan ansöka om att fastigheten i sin helhet ska läggas ut på offentlig auktion, om det skulle vara så att någon av er vill sälja hela fastigheten men att ni inte kan komma överens. Skulle så ske får var och en av er ersättning som motsvarar er del i fastigheten.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000