Försäljning av andel i samägd hyresfastighet

2015-05-13 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej!Vi är fyra helsyskon som för några år sedan fick en mindre hyresfastighet som gåva av våra föräldrar. I gåvobrevet anges att fastigheten är enskild egendom. Antag att en delägare vill bli utlöst men övriga delägare av ekonomiska skäl inte har möjlighet till detta. Kan den som vill sälja sin del då sälja till vem som helst?
SVAR

Hej! Tack för din fråga!

Eftersom ni äger hyresfastigheten tillsammans är ni samägare av den och lagen om samäganderätt är därmed tillämplig. Av denna lag framgår att om någon av delägarna vill förfoga över egendomen i dess helhet så krävs samtliga delägares samtycke. Däremot krävs inte samtliga delägares samtycke när en delägare endast vill förfoga över sin egen andel i egendomen. Det är därför möjligt för en delägare, om gåvobrevet inte säger något annat, att fritt sälja sin andel till vem som helst utan att övriga delägare behöver godkänna försäljningen.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll