Försäljning av andel i fastighet

2017-11-07 i Samägandeavtal
FRÅGA
Äger 1/3 av ett sommarställe! Nu vill jag sälja min del och gå ur detta hur gör jag?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Egendom som ägs av mer en än person innehas med samäganderätt. Vid sådana förhållanden tillämpas lagen om samäganderätt (SamägL), om inte annat har avtalats. Lagen om samäganderätt är alltså dispositiv vilket innebär att det är möjligt att avtala "bort" den.

Vid förfogande över fastigheten, såsom försäljning eller uthyrning, krävs samtliga delägares samtycke (2 § SamägL). Varje delägare i fastigheten förfogar emellertid fritt över sin egen del och har således rätt att sälja sin andel utan övriga delägares samtycke. Med detta följer att delägaren även har rätt att ta ut det pris denne önskar.

Du kan alltså sälja din del av fastigheten utan samtycke från de övriga delägarna men en försäljning av hela fastigheten kräver samtycke.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!
Vänligen,

Marika Jaaniste
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (607)
2021-09-02 Frågor gällande samäganderätt
2021-08-31 Hur stor andel har jag rätt till vid delat köp av husbil?
2021-08-30 Hur ska jag och min särbo göra för att äga en husvagn tillsammans?
2021-08-26 Tvångsförsäljning och synnerliga skäl enligt samäganderättslagen

Alla besvarade frågor (95863)