Försäljning av andel i fastighet

2016-08-09 i Samägandeavtal
FRÅGA
Finns det någon hembudsskyldighet i samägandelagen? Jag äger en fastighet tillsammans med 2 syskon.Måste alla godkänna om jag säljer min del till det ena syskonet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid samägande av fastighet tillämpas lagen om samäganderätt (SägL). Enligt lagens 2 § stadgas att det krävs samtliga delägares samtycke för att förfoga över fastigheten i sin helhet eller vidta åtgärder i fastighetens förvaltning. Motsatsvis innebär detta att det är fritt fram för varje delägare att förfoga över sin egen ideella andel genom exempelvis försäljning. Det betyder att du kan sälja din andel utan godkännande från alla delägare.

Hoppas du är nöjd med svaret,

Jesper Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (549)
2020-10-18 Kan en delägare rättsligt tvingas av övriga delägare till att sälja sin andel?
2020-10-09 Hur länge kan en samägare (sambo) förhala en försäljning av gemensam bostad?
2020-10-01 Dold samäganderätt
2020-09-29 Samäganderätt - Kostnader och försäljning

Alla besvarade frågor (85483)