Försäljning av andel i fastighet

2016-01-25 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Jag har 50% i en parfjällstuga där vi är två st delägare. Vi äger den privat båda två. Jag vill sälja min del men helst hela fastigheten. Han vill inte sälja. Vad gäller? Vatten avlopp el mm är gemensamt i fastigheten.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I och med att ni tillsammans äger fastigheten blir samäganderättslagen tillämplig (1 § SamägL).

Du får sälja din egen andel i fastigheten även om den andra delägaren motsätter sig det, om ni inte tillsammans har upprättat avtal med överlåtelseförbud eller med förköpsrätt för den andra delägaren (2 § SamägL e contrario).

Det finns dessutom möjlighet för dig att få hela fastigheten såld på offentlig auktion enligt 6 § SamägL, om ni inte har avtalat att det här inte ska vara möjligt. En ansökan om försäljning av fastigheten ska då göras hos tingsrätten, som beviljar ansökan så länge den andra delägaren visar synnerliga skäl att inte sälja fastigheten. Ett sådant skäl kan t.ex. vara att försäljningspriset kan antas bli särskilt lågt pga konjunkturläget (se NJA 1974 s 490).

Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Med vänliga hälsningar,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll