FrågaKÖPRÄTTKöplagen08/06/2021

Försäljning av äldre bil på Blocket

Hej. Sålde en fungerande begagnad bil privat pris 13500kr,som gått 31000 mil, bilen är 17 år gammal. Efter en dag så har diverse problem uppkommit som inte fanns i min ägo. I annonsen framgår det att bilen är bes och skattad sommar och vinterdäck. Han var här och provkörde 2 gånger, fick även tid att åka hem och tänka över beslutet innan han köpte bilen. Läste även av felkoder med felkodsläsare. Nu hotar han mig med köplagen, bilen står nu trasig på verkstad hävdar han och säger att jag ska köpa tillbaka bilen. Jag vägrar. Vad gäller?

Lawline svararHej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du sålt en begagnad bil varav det efter en dag upptäckts att det finns diverse fel med bilen.

Min uppfattning är att försäljningen skett mellan två privatpersoner. Därmed återfinns de rättsliga utgångspunkterna för denna situation i köplagen (KöpL). Om en privatperson köper en bil från en näringsidkare så aktualiseras ett annat regelverk. Men i detta fall verkar det vara en köprättslig situation mellan två privatpersoner, vilket gör att köplagen som sagt blir tillämplig. Köplagen är dispositiv, vilket innebär att om ni som avtalsparter kommit överens om något annat än det som anges i lagen, så är det de som kommer att gälla.Fel i varan

Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Om det inte följer av avtalet är varan också att ses som felaktig om den inte kan användas för det avsedda ändamålet. Varan är även felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet (17 § KöpL).

Köparens undersökningsplikt

Köparen får inte som fel åberopa vad hen måste antas ha känt till vid köpet. En köpare kan inte heller åberopa ett fel som hen hade märkt av genom att undersöka bilen. Detta gäller dock inte om säljaren handlat i strid mot tro och heder, exempelvis om säljaren vetat om att det föreligger ett fel men försökt dölja det från dig (20 § KöpL).

En köpare har en omfattande undersökningsplikt, detta gäller i synnerhet vid köp av begagnade bilar. Om man köper en väldigt gammal bil som är i oerhört dåligt skick kan förväntningarna inte vara alltför höga. Uppgifter som säljaren lämnat i samband med köpet kan också få betydelse för undersökningsplikten (18 § KöpL).

Föreligger det fel i varan i ditt fall?

Vad köparen haft fog att kunnat förutsätta vid köpet enligt (17 § KöpL) görs med beaktande av omständigheter i det enskilda fallet, dvs. med hänsyn till den aktuella bilen och dess egenskaper. I din bakgrundsinformation anges det att bilen är 17 år gammal, samt rullat 31.000 mil, vilket påverkar vad köparen med fog kunnat förutsätta. Köparen kan i detta fall inte förvänta sig att bilen är felfri, med hänsyn till den aktuella bilens ålder och miltal.

När går ansvaret för fel över på köparen?

Huvudregeln vid köp av en begagnad bil är att ansvaret för fel går över i samband med varans avlämnande, det vill säga när köparen åker iväg med bilen (13 § KöpL). Detta innebär att huvudregeln är att säljaren inte är ansvarig att bistå med hjälp eller kompensation för fel som inträffat med bilen efter varans avlämnande. Det finns dock undantag till denna huvudregeln, vilket kommer redogöras för här nedan.

Säljaren kan däremot bli ansvarig för del som fanns redan vid riskövergången men som visade sig senare (21 § KöpL). Det som blir avgörande här om felen fanns redan vid försäljningen. I din bakgrundsinformation anger du att felen som åberopas inte fanns under din ägotid.

Reklamation

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid från det att han märkt eller borde ha märkt felet. Detta kallas reklamation. I detta fall har köparen kontaktat dig och hävdat att fel föreligger, vilket innebär att en reklamation har gjorts.
Sammanfattning och min bedömning av din situation

Min uppfattning är att bilens miltal och ålder borde vara påverkande på vad köparen med fog kunnat förutsätta, det vill säga köparen har inte haft fog att anta att bilen är felfri. Om en bil rullat 31.000 mil, så är min uppfattning, att man som köpare inte kan ha alltför höga förväntningar alls, om annat inte avtalats. Köparen har varit och provkört två gånger, varav fått betänketid samt läst av med felkodsläsare, detta borde göra att köparen fullgjort sin undersökningsplikt.

Jag råder dig att avvakta helt enkelt. Om du inte vetat om att det finns uttryckliga fel med bilen, så är min uppfattning att inga påföljder bör kunna riktas mot dig i detta fall. Skulle det vara så att köparen vill stämma dig i domstol, så är bevisbördan på honom eller henne. Det är även värt att tillägga att bilens värde (13.500 kr) är relativt lågt i jämförelse med de advokatkostnader som köparen skulle behöva betala för att väcka en talan mot dig.

Avslutningsvis råder jag dig alltså att avvakta i detta fall. Du kan även visa upp mitt besvarande av frågan för köparen för att förtydliga att du borde ha rätten på din sida i detta läge.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Rijad TrubljaninRådgivare
Hittade du inte det du sökte?