Försäljning av aktier av i utlandet bosatt person

Jag har ärvt en aktiedepå av min faster och har för avsikt att sälja alla aktierna i depån. Sedan 1993 är jag fast boende utomlands. Så vitt jag själv undersökt finns den en så kallad 10-års regel som betyder att utlandsboende svenskar med begränsad skattskyldighet inte behöver betala skatt vid försäljning av aktier. Stämmer det i mitt fall?

Lawline svarar

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline. Beskattningen regleras i huvudsak i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229 .

10-års regeln IL 3:19 är en beskattningsregel som säger att även om du är begränsat skattskyldig i Sverige så skall du ändå skatta för bland annat försäljning av aktier om du varit bosatt i Sverige eller vistats här stadigvarande.

Den första frågan vi måste ställa oss är om du är begränsat skatteskyldig i Sverige eller inte. Är du begränsat skatteskyldig så behöver du bara skatta för inkomster som är uppräknade i IL 3:18. Dock med tillägg för 10-års regeln IL 3:19. För att vara begränsat skatteskyldig så får du inte vara obegränsat skatteskyldig IL 3:17 st 1 mom 1. Du är obegränsat skatteskyldig om du faller in i något av följande tre kategorier i IL 3:3. (1) Bosatt i Sverige IL 3:3 st 1 mom 1; detta lär du inte vara då du berättar att du i över tjugo år varit bosatt utomlands. (2) Stadigvarande vistas i Sverige IL 3:3 st 1 mom 2; detta  gör du om du sammanhängande vistas i Sverige under en sexmånadersperiod – i dessa sex månader inkluderas tillfälliga avbrott i Sverigevistelsen. (3) Har en väsentlig anknytning till Sverige IL 3:3 st 1 mom 3, denna kategorin är svår att bedöma. Det finns en lista i IL 3:7 på omständigheter som används för att bedöma om du har en väsentlig anknytning till Sverige eller inte. Om du vill läsa mer om denna kategorin kan du trycka här. Då jag inte har så mycket information om din situation kan jag dessvärre inte hjälpa dig med bedömningen om huruvida du är begränsat skattskyldig i Sverige eller inte.

Är du obegränsat skatteskyldig i Sverige måste du skatta för försäljning av aktierna enligt IL 42:1. Om du nu inte är obegränsat skatteskyldig utan istället begränsat får vi gå vidare till 10-års regeln i IL 3:19. Frågan som nu ställs är om du någon gång det året då du säljer aktierna eller de 10 föregående kalenderåren har stadigvarande vistats i – se resonemanget ovan – eller varit bott i Sverige. Har du detta så måste du skatta för försäljningen av aktierna enligt IL 3:19, dock med vissa undantag.

Även om du skall beskattas enligt svensk rätt kan du vara undantagen från beskattning enligt ett dubbelbeskattningsavtal som Sverige slutit med det landet som du nu är bosatt i.

Jag kan helt enkelt inte med säkerhet säga vad de exakta skattemässiga konsekvenserna av en försäljning av dina aktier blir. Detta då jag inte har ett tillräckligt underlag för att göra bedömningen. Vill du ha en mer grundlig rättsutredningen genomförd gällande de skattemässiga effekterna ber jag dig att vända dig till oss antingen per telefon på numret 08-533 300 04 eller per e-post via adressen info@lawline.se.

Bästa hälsningar

Mattias OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”