Försäkringsvillkor

2019-06-25 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
I mars 2018 förstörde snöras mitt tak. I juni 2018 ändrar försäkringsbolaget villkoren, ersättning för förstörelse vid snöras försvåras. Jag anmäler skadan juni 2019. Vilket försäkringsvillkor gäller, villkoret då skadan inträffade eller villkoren vid anmälan?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Tänker att jag ger dig en liten bakgrund till försäkringsvillkor så kanske du förstår saken bättre. Dessa frågor regleras i försäkringsavtalslagen (FAL) som du hittar HÄR.

Något formkrav gäller inte för försäkringsavtal. Vanligt är att försäkringsbolaget utfärdar ett
försäkringsbrev eller annan skriftlig handling som innehåller villkoren för avtalet. Försäkringsavtal kan även slutas muntligt eller per telefon.

Av 10 kap. 6 § FAL följer att om försäkringsbolaget ändrar försäkringen enligt 11 kap., skall det samtidigt tillställa försäkringstagaren den information om ändringarna som denne kan behöva. Nya begränsningar av försäkringsskyddet skall särskilt framhållas.

Försäkringstagarens huvudförpliktelse är att betala premien. Dessutom ska han på olika sätt medverka till att risken för försäkringsfall stämmer med försäkringsgivarens bedömning. Försäkringstagaren har en upplysningsplikt och han har skyldigheter att inte öka risken på ett oförutsett sätt. Han ska också motverka att försäkringsfall inträffar genom att följa angivna säkerhetsföreskrifter. 4 kap. 1 § och 12 kap.1 § FAL.

Ett vanligt försäkringsvillkor brukar se ut så här: "Försäkringsbolaget har rätt att ändra premien eller övriga villkor. Sådan ändring meddelas minst 30 dagar innan årsförfallodagen. Ändringen blir i så fall gällande från årsförfallodagen."

Med andra ord så är svaret på din fråga att det beror lite på hur försäkringsbolaget har formulerat villkoret och vad som står i förwsäkringsvillkoren sen innan gällande just ändringar. De brukar vara noga med att säga från och med när ett ändrat villkor gäller. För det skulle kunna vara så att ändringen inte gäller förrän nästa år, och i så fall spelar det ju ingen roll. Är det så att ändringen gäller och du som försäkringstagare fått rätt information om detta så gäller villkoren vid anmälan.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda Alwall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (580)
2019-12-08 Vad bör man tänka på om man äger en megafon?
2019-11-28 Kan man få ersättning för skador som uppstått efter en husrannsakan?
2019-11-09 Ersättning för förlorad inkomst pga. förhör
2019-11-04 Rätt till ersättning för skador i samband med husrannsakan

Alla besvarade frågor (75510)