Försäkringskassan nekar mig fortsatt sjukpenning. Vad ska jag göra?

Hej jag är sjukskriven sedan ok 2019 pga hjärtinfarkt samtidigt jag har opererat steloperation två gångar för rygg inte läckta , min läkare ber mig att operera en gång till men får jag inte godkänd från min läkare samt har jag haft nacke problem den vill heller steloperation , jag har läkarutlåtande lämnat intill Försäkringkassa , jag har haft från Försäkringkassa ett beslut att dem vill inte betala ut min sjukpenning , min Handlägare sade även om begära ompröva du kommer få ett avslag ,frågan vem ska jag vända mig hur kan jag få hjälp, vem kan bli ombud för mig ,är det en vanlig person eller en advokat eller en .......tack för hjälpen

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag drar slutsatsen att din ansökan om sjukpenning har avslagits trots att du lämnat in läkarintyg till Försäkringskassan.

Jag kommer att gå igenom vad ett beslut från en myndighet ska innehålla. Därefter kommer jag att gå igenom vad man ska göra om man fått ett beslut från Försäkringskassan som man är missnöjd med, nämligen möjligheten att begära omprövning. Därefter kommer jag att gå igenom vad man ska göra om man är missnöjd med omprövningsbeslutet. Sedan kommer jag att försöka besvara om man behöver ett ombud, och vilka krav som ställs på ombudet. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Vad ska ett beslut från en myndighet innehålla?

När en myndighet har fattat ett beslut ska det finnas en handling där det framgår vem eller vilka på myndigheten som har fattat beslutet, och vad beslutet innehåller, se 31 § Förvaltningslag (här). Om någon har deltagit i beslutet och har en avvikande mening eller vill reservera sig ska det framgå, 30 § 1 st Förvaltningslagen (här).

Ett beslut som påverkar någons situation på ett icke obetydligt sätt ska motiveras, se 32 § 1 st Förvaltningslag (här). Om en person blir nekad sjukpenning är det något som påverkar dennes situation, varför ett sådant beslut ska motiveras.

Om personen som beslutet rör har rätt att överklaga beslutet ska även det framgå hur man ska gå tillväga för att överklaga, se 33 § 2 st Förvaltningslag (här).

Vad ska man göra om man fått ett beslut från Försäkringskassan som man är missnöjd med?

Om man har fått ett beslut från Försäkringskassan som man inte är nöjd med, ska man först begära omprövning av beslutet. Mer information om omprövning finns på Försäkringskassans hemsida (här). Man måste begära omprövning inom två månader från dagen då man tog del av beslutet. Då ska man använda en blankett på Försäkringskassans hemsida (här). Det är viktigt att man skriver varför och på vilket sätt man vill att beslutet ska ändras.

Om omprövningen inte leder till att Försäkringskassan ändrar sitt beslut, vad ska man göra då?

Om man begär omprövning av ett beslut, och Försäkringskassan gör en omprövning är det inte säkert att beslutet ändras. Om man är missnöjd med ett omprövningsbeslut ska man överklaga detta till förvaltningsdomstol, se 40 § 1 st Förvaltningslag (här) samt Försäkringskassans hemsida (här). Beslutet måste ha omprövats innan man kan överklaga till förvaltningsdomstol, se 113 kap 10 § Socialförsäkringsbalken (här).

Behöver man ha ett ombud när man omprövar alternativt överklagar ett beslut från Försäkringskassan, och vilka krav ställs på ombudet?

Tanken är att man inte ska behöva anlita juridisk hjälp när man överklagar myndighetsbeslut.

Huruvida du bör anlita en jurist får du avgöra själv. Normalt behövs det dock inte när man överklagar sådana här beslut, utan meningen är att man ska klara sig utan ett ombud också. Man även kan anlita ett ombud som inte har juridisk utbildning.

Du kan anlita en jurist från Lawline. Länk till formulär för att boka tid med någon av Lawlines jurister finns här. Lawlines juristbyrå debiterar 2 000 kronor i timmen.

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor, eller undrar om Lawline kan hjälpa dig vidare, rekommenderar jag att du ringer till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,


Jenny HedinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”