Försäkringskassan fattar inte beslut

Jag meddelade FK sänkt inkomst , bifogade adekvat handling och begärde att bostadstillägget för pensionärer skulle höjas med samma summa som den utgående sjukförsäkringen sänkts (1030:-) Det var i augusti 2018. Ännu har inget beslut fattats. Jag har mejlat och besökt servicekontor men får bara bortförklaringar om " lång handläggningstid ")

Har anmält till JO som inte tar upp ärendet.

Hur gör man ??Det finns inget beslut att överklaga , ingen att klaga på -ingen handläggare !!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I ditt fall är förvaltningslagen tillämplig eftersom det rör sig om en förvaltningsmyndighets handläggning av ett ärende. Detta framgår av 1 § första stycket förvaltningslagen (FL).

Krav på snabb handläggning

Ett ärende hos en förvaltningsmyndighet ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts enligt 9 § första stycket FL.

Skriftlig begäran om att ärendet ska avgöras

Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag ikraft. I den nya lagen infördes bland annat ett nytt rättsmedel mot långsam handläggning, s.k dröjsmålstalan.

Det här innebär att en enskild part, som inlett ett ärende, skriftligen har rätt att begära att myndigheten ska avgöra ärendet om det inte har avgjorts i första instans senast inom sex månader. Vid en sådan begäran måste myndigheten inom fyra veckor från den dag begäran kom in antigen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran. Detta framgår av 12 § första stycket FL.

Om myndigheten beslutar att avslå begäran om att ärendet ska avgöras kan det överklagas till domstol enligt 12 § andra stycket FL. Begäran om att myndigheten ska avgöra ärendet kan dock endast ske en gång under ärendets handläggning enligt 12 § tredje stycket FL.

Du anger att du kontaktade Försäkringskassan i augusti 2018 med en begäran om höjning av ditt bostadstillägg. Du har därför själv inlett ärendet och det har gått mer än sex månader sedan din begäran och ärendet har fortfarande inte avgjorts av Försäkringskassan. Det innebär att du skriftligen har rätt att begära att Försäkringskassan ska avgöra ditt ärende.

Sammanfattning

För att påskynda handläggningen rekommenderar jag dig att skicka in en skriftlig begäran om att Försäkringskassan ska avgöra ditt ärende. Det är dock viktigt att komma ihåg att man bara kan begära att ärendet avgörs en gång under ärendets handläggning.

Om Försäkringskassan skulle avslå din begäran har du rätt att överklaga det till domstol och Försäkringskassan måste då kunna förklara varför ärendet dröjt så pass länge.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att ställa en ny fråga om du har ytterligare funderingar.

Med vänlig hälsning,

Ida Johanna KöpmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo