Försäkringsbolags handläggningstid

2017-10-25 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Min dotter har diabetes typ 1 och vårdbidrag från försäkringskassan. Moderna försäkringar har fått dessa dokument och jag ska ta del av min vårdersättning som ingår i barnförsäkring. Det har gått en månad och de har inte handlagt ärendet än. Hur länge ska man behöva vänta? Jag är beroende av detta då jag jobbar deltid för att ta hand om mitt barn.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring krav på försäkringsbolags handläggningstid.

Till att börja med regleras detta i försäkringsavtalslagen (FAL) och räntelagen (RänteL).

Ett försäkringsbolag som har underrättats om ett försäkringsfall är utan uppskov skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att utreda och reglera skadan. Skaderegleringen ska ske skyndsamt och med beaktande av försäkringstagarens intressen. Om försäkringstagaren har lagt fram all utredning som skäligen kan krävas för att utreda försäkringsbolagets betalningsskyldighet, så ska försäkringsbolaget betala ut ersättningen senast en månad efter det att försäkringstagaren har anmält försäkringsfallet. Om försäkringsbolaget inte betalar ersättning till försäkringstagaren inom en månad, så har försäkringstagaren rätt till dröjsmålsränta.
(7 kap. 1 § 2 och 3 stycket FAL).
(4 § 3 stycke och 6 § RänteL).

Sammanfattningsvis innebär detta att du inte ska behöva vänta längre än en månad på att ärendet ska vara utrett samt betalning vara utbetald. I och med att det nu har gått en månad sedan du anmälde ditt försäkringsfall och om du har inkommit med de handlingar som skäligen kan krävas av dig för att ditt försäkringsbolag ska kunna utreda ärendet, så har du rätt att kräva försäkringsbolaget på dröjsmålsränta tills dess att utbetalning sker.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1425)
2021-09-18 Skoluppgift avtalsrätt
2021-09-15 Framtidsfullmakt efter dödsfall
2021-09-11 Hur delas sambors samägda aktier
2021-09-09 Kan jag säga upp en försäkring i förtid?

Alla besvarade frågor (95727)