FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadestånd på grund av fel på väg etc.22/12/2015

Försäkringsavtal och självrisk

Hej,

Jag var och körde bil på motorvägen på torr mark, när plötsligt is dök upp. Jag halkade och körde in i räcket.

Nu vill min försäkring att jag betalar självrisk. Jag tycker själv inte att jag ska behöva göra det då jag inte gjorde något fel eller kunde påverka den här situationen där torr mark genast övergick till halka. Platsen hade inte heller varit saltat/sandat.

Är jag skyldig i det här fallet? Och går det att komma undan självrisken?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Så gott som alla försäkringar innehåller någon form av självrisk. Beloppet på självrisken avgör hur stor del av kostnaderna för skadan som du som försäkringstagare själv måste stå för. Det spelar alltså ingen roll hur oaktsam du själv har varit, självriskbeloppet får du stå för i vilket fall.

Situationen blir dock annorlunda om det är någon annan som har orsakat skadan på bilen, exempelvis kommunen genom att inte ha saltat/sandat vägen på lämpligt sätt. I sådant fall har du möjlighet att väcka en skadeståndstalan mot kommunen avseende självriskbeloppet.

Hoppas svaret hjälpte något!

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare