Förordna all kvarlåtenskap till en bröstarvinge

2016-09-15 i Testamente
FRÅGA
Hej.Jag är en rätt gammal man och har två barn men när jag dör delas det som jag lämnar efter migautomatiskt lika eller har jag möjlighet att genom ett testamente låta skriva över helt till den enaom jag vill? Den ena är en ordentlig kille i mina ögon medans den andra tillbringar sin tid på ett anstalt av sin tid och är en aning efterbliven. Tacksam för svar.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Närmaste arvingar är enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) här arvlåtarens avkomlingar (bröstarvingar). Arvlåtarens bröstarvingar ska ta lika lott, vilket i praktiken innebär att exempelvis dina barn kommer att ärva dig med hälften vardera. Om du som arvlåtare däremot vill förordna om din kvarlåtenskap, t.ex. ge mer till ditt ena barn och mindre till det andra, kan du göra detta genom testamente, se 9 kap. 1 § ÄB här . I Sverige ser dock reglerna ut så att du inte kan förordna om all din kvarlåtenskap till endast ett av dina barn. Detta beror på reglerna om den s.k. laglotten. Denna återfinns i 7 kap. 1 § ÄB här och innebär att bröstarvinge alltid har rätt till sin laglott, oavsett om det finns ett testamente som säger annorlunda. Laglotten är hälften av den arvslott, som enligt lag tillkommer bröstarvingen. Exempelvis: A (arvlåtare) dör och efterlämnar två bröstarvingar, B och C. Värdet på kvarlåtenskapen efter A är 1000. A har skrivit ett testamente där all kvarlåtenskap ska gå till B. C har då rätt att genom sin laglott få ut hälften av sin lagstadgade arvslott, dvs. 500/2 = 250. Detta förutsätter dock att C har påkallat jämkning av testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB här .

Om du vill upprätta ett testamente så finns det vissa krav för att detta ska vara giltigt, se 10 kap. 1 § ÄB här . Till att börja med ska testamentet upprättas skriftligen tillsammans med två vittnen. I deras samtidiga närvaro ska du sedan skriva under testamentet och vittnena ska styrka testamentet med sina namn.

Sammanfattningsvis kan du välja att reglera vem av dina bröstarvingar som ska ärva dig när du avlider. Däremot kommer du aldrig kunna bestämma vem som ska ärva dig till hundra procent eftersom reglerna om laglott finns i svensk lag.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2639)
2020-10-23 Måste jag aktivt skriva bort personer i mitt testamente?
2020-10-23 Testamente och arvsordning
2020-10-22 Går det att frångå den lagstadgade arvsordningen?
2020-10-22 Testamente vid demens.

Alla besvarade frågor (85278)