Förolämpning på arbetsplatsen

FRÅGA
Hej! Jag har blivit förolämpad/kränkt och orättvist behandlad på jobbet av min chef. Han har även indirekt hotat mig att jag kan förlora min jobbplats. Jag känner mig ensam och hjälplös. Har aldrig blivit såhär förnedrad förut och det har gått så långt att jag blivit sjukskriven för ångest och depression. Vill absolut inte gå tillbaks till det här jobbet och mår dåligt över att ens se min chef. Vad kan jag göra åt situationen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är främst din arbetsgivares ansvar att säkerställa att din arbetsplats fungerar som den ska samt se till att ohälsa inte uppstår. Arbetsmiljölagen (AML) ger dig rätt till en god arbetsmiljö, se t.ex. AML 1:1, 2:1 och 6:1. Arbetsgivaren har därför skyldighet att förhindra mobbning samt se till att alla bedriver en lämplig arbetsmiljöverksamhet.

Om situationen mot förmodan inte skulle förbättras, rekommenderar jag dig att kontakta ditt skyddsombud. Skyddsombudet kan enligt AML 6:6a begära att arbetsgivaren ska vidta skyddsåtgärder. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats, kan du istället kontakta ditt fackförbund. Är du inte medlem i ett fackförbund, kan du i tredje hand polisanmäla mobbningen. Det spelar ingen roll var mobbningen sker, en kränkning är en kränkning oavsett om det sker på din arbetsplats eller inte.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?