Förnya ett äktenskapsförord

FRÅGA
Hej, Jag och min make önskar ändra vårt äktenskapsord till giftorätt . Räcker det med att upprätta ett nytt med texten: Tidigare äktenskapsförord upprättat (1998-01-04) mellan makarna Nisse Nilson (196xxxx-xxxx), och Eva Nilsson (1966xxxx-xxxx) skall annulleras/upphöra, istället ska Giftorättsgods vara gällande.Eller behövs det förtydligas ytterligare?Vänligen Christina
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

De bestämmelser som reglerar äktenskapsförord regleras i 7 kap 3§ Äktenskapsbalken. Denna paragraf anger i första stycket, första meningen att makar kan genom ett äktenskapsförord bestämma att viss egendom ska vara enskild egendom. Samma paragraf anger vidare i första stycket, andra meningen att det går att göra den enskilda egendomen till giftorättsgods genom att makarna skriver ett nytt äktenskapsförord.

Ett nytt äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket. (Se länk för närmare beskrivning av hur detta görs: http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskapochpartnerskap/aktenskapsregistret/aktenskapsforord.4.8639d413207905e9480002503.html) Således krävs det att ett nytt äktenskapsförord registreras hos SKatteverket, för att ett tidigare äktenskapsförord ska sluta att gälla.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga.

Vänliga hälsningar,

Ellinor Book
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1189)
2021-01-19 Äktenskapsförord i internationellt sammanhang
2021-01-13 Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?
2021-01-03 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?
2020-12-30 Kan man genom gåvobrev göra gåva till enskild egendom?

Alla besvarade frågor (88282)