Förnya ett äktenskapsförord

Hej, Jag och min make önskar ändra vårt äktenskapsord till giftorätt .

Räcker det med att upprätta ett nytt med texten: Tidigare äktenskapsförord upprättat (1998-01-04) mellan makarna Nisse Nilson (196xxxx-xxxx), och Eva Nilsson (1966xxxx-xxxx) skall annulleras/upphöra, istället ska Giftorättsgods vara gällande.

Eller behövs det förtydligas ytterligare?

Vänligen Christina

Lawline svarar

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

De bestämmelser som reglerar äktenskapsförord regleras i 7 kap 3§ Äktenskapsbalken. Denna paragraf anger i första stycket, första meningen att makar kan genom ett äktenskapsförord bestämma att viss egendom ska vara enskild egendom. Samma paragraf anger vidare i första stycket, andra meningen att det går att göra den enskilda egendomen till giftorättsgods genom att makarna skriver ett nytt äktenskapsförord.

Ett nytt äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket. (Se länk för närmare beskrivning av hur detta görs: http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskapochpartnerskap/aktenskapsregistret/aktenskapsforord.4.8639d413207905e9480002503.html) Således krävs det att ett nytt äktenskapsförord registreras hos SKatteverket, för att ett tidigare äktenskapsförord ska sluta att gälla.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga.

Vänliga hälsningar,

Ellinor BookRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning