Formuleringen och sammanhanget spelar roll för tolkning av avtalsbestämmelser.

2017-08-07 i Anställningsavtal
FRÅGA
Hej.På mitt företag har säljaren bonus på deras prestation och ledningsgruppen bonus beroende på hur hela företaget går (ett tantiem). Ägaren säger att på den bonussumma skall det dras arbetsgivaravgifter och sedan "normal" skatt. I ledningsgruppens avtal står det att den bonussumman brutto det blir är en totalkostnad för företaget (vilket innebär att det således inte skall tillkomma företaget sociala avgifter etc) utan att arbetstagaren skall först dras på avgifterna och sedan på skatt. Håller verkligen detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För det första skulle jag vilja uttrycka huvudregeln, vilken är att arbetsgivarens -i ditt fall: företagets- personalkostnader består av bruttolönen, dvs nettolön + personalskatt, och arbetsgivaravgifterna.

För det andra är det så att parterna, arbetsgivare och arbetstagare, eller, i fallet ifråga, företaget och ledningsgruppen, får komma överens om hur de vill utforma bonus till ledningen. Detta ska göras i avtalet mellan dessa parter. När det gäller detta avtal gäller följande:

Å ena sidan måste avtalet respektera de ramar som det kollektiva avtalet sätter angående denna fråga - i den utsträckning att sådana ramar finns. Här finns det ingen information om det kollektiva avtalet, så jag fortsätter under förutsättning att sådana ramar antingen inte finns eller respekteras.

Å andra sidan finns det flera faktorer som spelar roll för tolkningen av avtalsbestämmelser: bland annat formuleringen, sammanhanget samt andra dokument/övriga källor som kan avslöja parternas avsikter. På denna grund är det svårt att försöka tolka en avtalsbestämmelse utan denna information. Skulle man ändå titta på bestämmelsen isolerad -som man i princip inte bör göra- och under förutsättning att du återger formuleringen exakt, verkar det stämma att "totalkostnad för företaget" innebär att bruttolönen (nettolön + personalskatt) + arbetsgivaravgifterna måste vara lika med summan av bonus till ledningen. Jag rekommenderar emellertid försiktighet med att dra sådana slutsatser utan en helhetsbild av sammanhanget och avtalet där själva bestämmelsen finns.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,

Sotirios Apostolou
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsavtal (108)
2021-05-30 Säga upp anställningsavtal (sommarjobb)
2021-05-24 Frånträda anställningsavtal innan tillträde
2021-05-22 Bunden av muntligt anställningsavtal?
2021-04-21 Kan man bli provanställd flera gånger och behöver arbetsgivaren ge dig ett anställningsavtal?

Alla besvarade frågor (94327)