Formulering av testamente för att undgå den legala arvsordningen

Hejsan,

Jag är ogift, ensamstående, ej sambo och har inga bröstarvingar. Min pappa är avliden. Pappa har två barn sen tidigare förhållande, dvs särkullbarn. Min mamma är ogift, ensamstående, ej sambo och har endast mig som bröstarvinge. Mamma och pappa (som var sambo) har ett testamente samt samboavtal, ur vilka det framgår att pappas särkullbarn endast ska ärva sin laglott. När pappa avled så ärvde särkullbarnen sin laglott och jag min arvslott. Mamma ärvde inget efter pappa. Så särkullbarnen har så att säga "fått sitt arv". Nu vill jag och min mamma upprätta vars ett enkelt testamente, vilka jag planerar skriva själv, och i dessa ska följande stå (enkelt uttryckt):

Mitt: "jag vill att all min egendom ska ärvas av min mamma, om mamma ej är i livet vid min bortgång ska mina tillgångar gå till följande organisation/organisationer...."

Mammas: "jag vill att all min egendom ska ärvas av min son Emil, om Emil ej är i livet vid min bortgång ska mina tillgångar gå till följande organisation/organisationer...."

Anledningen till mammas testamente är att hon vill styra vart henes tillgångar ska gå om jag är avliden vid hennes bortgång.

Två frågor:

#1. Kommer ovanstående testamente att säkerställa att mina halvsyskon (särkullbarnen) inte ärver något av mig?

#2. Hur formulerar jag (på korrekt juridiskt sätt) just villkoret "..ärvas av min mamma, om mamma ej är i livet vid min bortgång ska mina tillgångar gå till..."

Tack så länge!

Mvh,

Peter

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din beskrivning av situationen som så att dina halvsyskon, din pappas barn, har fått sin laglott (efter pappan) och att de inte har rätt till något efterarv från din mor. Eftersom din mor inte ärvde något av din far finns inget efterarv att hämta därifrån.

Fråga #1

Genom att du i ett testamente skriver hur du vill att ditt arv ska fördelas så frångår du den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen hade gjort att hälften av ditt arv hade gått till din mor och den hälften som skulle ha gått till din far om han hade varit i livet, tillfaller istället dina halvsyskon. På det sättet du beskriver testamentet kommer all din egendom att gå till din mamma och därmed säkerställa att inget går till dina halvsyskon.

För att ett testamente ska vara giltigt krävs, enligt ärvdabalken 10 kapitel 1 §, att testamentet är skriftligt, undertecknat av dig och två stycken ytterligare vittnen. Vittnena ska båda samtidigt vara närvarande när du skriver under testamentet och sedan ska de själva skriva under på att de har vittnat.

Fråga #2

Enligt lagtexten, ärvdabalken 11 kapitel 1 §, ska testamentet tolkas på det sättet som är förenligt med testatorns vilja. Man går alltså inte enbart enligt ordalydelsen utan försöker tolka det efter din och din mors verkliga vilja. Så det "juridiskt korrekta" sättet är att ni är så tydliga ni kan med er vilja. Såsom du har exemplifierat villkoret i din fråga är för mig tydligt, vill du vara ännu tydligare kan arvtagarens personnummer, organisationernas org.nummer osv. finnas med. Det viktigaste är som sagt att det går att tyda er vilja i testamentet.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är det bara att återkomma!

Mvh,

Jesper ForsgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning