Formulering av testamente

Kan man anse detta testamente helt ok. INBÖRDES TESTAMENTE.

Vi undertecknade makar, förordnar härmed, med upphävande av våra tidigare testamentariska förordnanden, såsom vår yttersta vilja och vårt testamente följande.

1. Om jag, Britt-Marie, avlider före Leif ,skall han med fri förfoganderätt erhålla all mina kvarlåtenskap, efter det att min dotter, Anne-lee fått ut sin laglott.

2. Om jag, Leif avlider före Britt-Marie, skall hela min kvarlåtenskap med fri förfoganderätt tillfalla henne.

3. När vi båda har avlidit skall kvarlåtenskapen efter mig, Britt-Marie, fördelas enligt min önskan, endast laglotten till Anne-lee medan kvarlåtenskapen efter mig,Leif, tillfalla Britt-Maries och min gemensamma bröstarvinge.

4. Vad som med äganderätt tillfaller mottagare enligt detta testamente, liksom vad som trätt i stället för sådan egendom, skall utgöra mottagarens enskilda egendom. Detsamma skall gälla avkastning av allt som nyss sagts.

Linköping 2014-

------------------------- -------------------------- Leif Nilsson 430428-9335 Britt-Marie Nilsson 480331-2083

Att Leif och Britt-Marie Nilsson denna dag med sunt och fullt förstånd och av egen fri vilja i bådas vår samtidiga närvaro förklarat ovanstående förordnande innefatta deras yttersta vilja och testamente och dörunder egenhändigt te tecknat sina namn intygas av undertecknade, särskilt anmodade vittnen.

Namnteckning Namnteckning

Namnförtydligande Namnförtydligande

1.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!


Jag ser inga större problem med testamentet, utan det verkar vara helt okej. Formuleringen under "3", "...enligt min önskan, endast laglotten till Anne-lee medan kvarlåtenskapen efter mig,Leif, tillfalla Britt-Maries och min gemensamma bröstarvinge..." kan dock vara bra att ändra; det kan vara bra att förtydliga att laglotten efter bådas död endast tillfaller Anne-lee om den inte redan har gjort det enligt "1" (ifall du avled först). Visserligen kan betydelsen nästan läsas ut redan, men för att undanröja alla tvivel föreslår jag att "3" formuleras såhär:

"3. När vi båda har avlidit skall kvarlåtenskapen efter mig, Britt-Marie, fördelas enligt min önskan, endast laglotten till Anne-lee, om hon inte redan fått ut denna enligt ovan, medan kvarlåtenskapen efter mig,Leif, tillfalla Britt-Maries och min gemensamma bröstarvinge."

Om det är något mer ni undrar är det bara att återkomma!

Hälsningar,

Thommy Södergård ÅkessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning