Formulering av nytt äktenskapsavtal som avser upphäva ett tidigare?

FRÅGA
Om äktenskapsförordet ska ändras måste man skriva ett nytt , men om man som gift typ inte ska ha något hur formulerar man det nya ? Kan man skriva att vi inte ska Ha något äktenskapsförord utan det är gifterätten som ska gälla ??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag tolkar din fråga rätt så undrar du hur man ska formulera ett nytt äktenskapsförord, om man vill upphäva det som tidigare gällde och istället vill att den i lag befintliga giftorätten ska tillämpas. Svaret på denna fråga återfinns i 7 kap. 3 § första stycket andra meningen äktenskapsbalken. Där anges: "Genom ett nytt äktenskapsförord kan makar bestämma att egendomen ska vara giftorättsgods".

Liksom makar när som helst under ett äktenskap kan upprätta ett äktenskapsförord för att göra viss egendom enskild, tillhörande ena eller båda makarna, kan de därmed också när som helst under äktenskapet upphäva detta tidigare äktenskapsförord. I lagkommentarerna till denna bestämmelse föreskrivs att makarna "genom ett nytt förord (kan) bestämma att egendomen - d.v.s. den egendom som genom ett förord enligt första meningen gjorts till makes enskilda - skall vara ägarmakens giftorättsgods".

Det finns således inget krav på någon exakt formulering, utan det räcker helt enkelt att makarna upprättar ett nytt äktenskapsförord där det tydligt framgår att den egendom som tidigare gjorts enskild skall vara ägarmakens/arnas giftorättsgods istället. Önskar ni få hjälp med upprättandet av ett sådant äktenskapsförord så kan ni enkelt få det här.

Hoppas du anser jag att besvarat din fråga. Har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1161)
2020-10-31 Påverkar stora skulder den andra maken?
2020-10-31 Får en präst vägra att förrätta en vigsel
2020-10-30 Vad händer om en person med demenssjukdom ingått äktenskap?
2020-10-30 Räcker äktenskapsförord för att min bostadsrätt inte ska ingå i en bodelning?

Alla besvarade frågor (85738)