Formulering av gåvobrev vid fast egendom

2018-12-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej på Er, - borde egentligen kunna detta men vill gärna höra med Er, -- Skall fixa till ett gåvobrev - Gåva del av fastighet- Gåva mellan makar. Tänkte enklaste modellen. Kan det funka så här? ...Undertecknad YY(pnr) överlåter härmed såsom gåva till min make XX(pnr), 1/2 -del av fastigheten Stockholm Goodline 1.Någon ersättning för denna gåva skall ej erläggas.Tillträde till gåvan/fastighetsdelen skall ske denna dag.(alt. 2019/01/01)Stockholm ..../................................................................YYYY:s egenhändiga namnteckning bevittnas.................................................... ..................................................Förestående gåva emottages tacksamt........................................................................XX Gåvotagare
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglerna vad ett köpebrev vid försäljning av fast egendom ska innehålla återfinns i 4 kap. 1 § jordabalken (JB). Det framgår sedan enligt 4 kap. 29 § JB att samma krav gäller vid gåva. Kraven är att det ska vara skriftligt, det ska stå hur stor köpeskillingen (det här är inte ett krav vid gåva, då det i regel inte utgår någon kostnad), det ska också finnas en överlåtelseförklaring samt ska det undertecknas av båda gåvogivare och gåvotagare. Alla de här kraven uppfyller ditt förslag.

Jag vill också påminna om att en ansökan av ny lagfart ska sökas inom 3 månader hos Lantmäteriet från det att gåvobrevet upprättades enligt 20 kap. 1–2 §§ JB.

Det är också viktigt att gåvan enligt 8 kap. 1 § 2 st. äktenskapsbalken (ÄktB) registreras hos Skatteverket enligt de bestämmelser som finns i 16 kap. ÄktB. Anledningen varför det här är viktigt är för att gåvan ska bli sakrättsligt giltig mot gåvogivarens borgenärer.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Oliver Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1940)
2020-05-31 Fråga om ett historiskt dokument och dess inverkan på fastighetsförsäljning
2020-05-29 Kan jag ge bort en belånad fastighet?
2020-05-28 Får min sambo "kasta ut" min son?
2020-05-27 Lamellgardinerna står inte med i köpekontraktet

Alla besvarade frågor (80667)