Formulering av äktenskapsförord

Kan man formulera ett. Äktenskapsförord så här:

"Av de gemensamma tillgångarna skall motvärdet av x miljoner kronor utgöra make B's enskilda egendom."

Lawline svarar

Hej!

Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.

All egendom som är giftorättsgods ska vid bodelning delas upp mellan er. För att något inte ska ingå i bodelningen så kan man upprätta ett äktenskapsförord. De bestämmelser som reglerar upprättandet av äktenskapsförord återfinns i kapitel 7 i äktenskapsbalken. i Kapitlets 3§, hittar man de formkrav som gäller vid upprättandet av äktenskapsförord. Här framgår det bland annat att dokumentet ska vara skriftligt med båda makarnas underskrift, samt att det efter upprättandet ska registreras hos skatteverket,.

Ni kan formulera äktenskapsförordet hur ni önskar, men ha i åtanke att formuleringen inte ska göra det möjligt för någon av er att senare tolka det annorlunda än vad som är tänkt vid äktenskapsförordets upprättande. Din specifika mening bör kunna formuleras så, då den torde inte vara problematisk i den bemärkelsen.

Med vänliga hälsningar,

Samuel LindbladRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning