Formulering av äktenskapsförord

FRÅGA
Kan man formulera ett. Äktenskapsförord så här:"Av de gemensamma tillgångarna skall motvärdet av x miljoner kronor utgöra make B's enskilda egendom."
SVAR

Hej!

Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.

All egendom som är giftorättsgods ska vid bodelning delas upp mellan er. För att något inte ska ingå i bodelningen så kan man upprätta ett äktenskapsförord. De bestämmelser som reglerar upprättandet av äktenskapsförord återfinns i kapitel 7 i äktenskapsbalken. i Kapitlets 3§, hittar man de formkrav som gäller vid upprättandet av äktenskapsförord. Här framgår det bland annat att dokumentet ska vara skriftligt med båda makarnas underskrift, samt att det efter upprättandet ska registreras hos skatteverket,.

Ni kan formulera äktenskapsförordet hur ni önskar, men ha i åtanke att formuleringen inte ska göra det möjligt för någon av er att senare tolka det annorlunda än vad som är tänkt vid äktenskapsförordets upprättande. Din specifika mening bör kunna formuleras så, då den torde inte vara problematisk i den bemärkelsen.

Med vänliga hälsningar,

Samuel Lindblad
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1253)
2021-08-02 Jag vill skydda min make från mina skulder vid skilsmässa, kan detta göras med hjälp av äktenskapsförord?
2021-07-31 Vad innebär äktenskapsförordet?
2021-07-15 enskild egendom och testamente
2021-07-01 Vad gäller för bostadstillägg vid giftemål?

Alla besvarade frågor (94603)