Förmögenhetsförhållanden i äktenskapet

FRÅGA
Hej jag vill veta om äktenskapsförord.Huset står på mitt namn men vi ska gifta oss och vill att det fortsätter vara mitt. Samt bilar.Och hur är det med mun mans kronofogdskuld vid en skilsmässa.?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

När äktenskap ingås medför detta att båda makars egendom blir giftorättsgods i den mån egendomen inte är enskild, ÄKtB 7:1. Att egendomen är giftorättsgods medför att den ingår i en bodelning om äktenskapet skulle upplösas, vilket framgår av 10:1 samma lag. Genom ett äktenskapsförord, som är ett slags skriftligt avtal mellan två makar, kan egendom klassificeras som enskild. Detta medför att den enskilda egendomen inte ingår i bodelningen. Äktenskapsförordet ska som sagt vara skriftligt och undertecknas av båda makar, samt ges in till Skatteverket för registrering (ÄKtB 7:3).

Vad gäller din makes kronofogdeskuld är det så att båda makar i ett äktenskap bibehåller sina tillgångar och skulder trots äktenskapet. Det finns alltså ingen risk för att Kronofogdemyndigheten exempelvis utmäter din egendom på grund av din makes skuld utan ni är två separata rättssubjekt.

Vänligen

Karl Risberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1157)
2020-10-22 Påverkar ett äktenskapsförord arvsfördelningen?
2020-10-20 Återkallelse av äktenskapsförord
2020-10-13 Vad är viktigt att tänka på vid (totalt) äktenskapsförord och hur fördelas samägd fastighet?
2020-10-11 Vad behöver jag ha med mig när jag gifter mig i Turkiet?

Alla besvarade frågor (85478)