Förmögenhetsförhållanden i äktenskapet

Hej jag vill veta om äktenskapsförord.

Huset står på mitt namn men vi ska gifta oss och vill att det fortsätter vara mitt. Samt bilar.

Och hur är det med mun mans kronofogdskuld vid en skilsmässa.?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

När äktenskap ingås medför detta att båda makars egendom blir giftorättsgods i den mån egendomen inte är enskild, ÄKtB 7:1. Att egendomen är giftorättsgods medför att den ingår i en bodelning om äktenskapet skulle upplösas, vilket framgår av 10:1 samma lag. Genom ett äktenskapsförord, som är ett slags skriftligt avtal mellan två makar, kan egendom klassificeras som enskild. Detta medför att den enskilda egendomen inte ingår i bodelningen. Äktenskapsförordet ska som sagt vara skriftligt och undertecknas av båda makar, samt ges in till Skatteverket för registrering (ÄKtB 7:3).

Vad gäller din makes kronofogdeskuld är det så att båda makar i ett äktenskap bibehåller sina tillgångar och skulder trots äktenskapet. Det finns alltså ingen risk för att Kronofogdemyndigheten exempelvis utmäter din egendom på grund av din makes skuld utan ni är två separata rättssubjekt.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”