Förmögenhetsberäkning vid bostadstillägg

2015-07-08 i Försäkringskassan
FRÅGA
Hej!Jag blev änka för fyra år sedan och lämnades med relativt stort kapital.Nu vill jag ge en del i gåva till min dotter som behöver ekonomisk hjälp.Nästa år blir jag pensionär och min inkomst minskar en del. Min fråga är, jag har undersökt att jag i så fall kan uppehålla bostadsbidrag men då undrar jag om min eventuella pengagåva till min dotter kan ligga mig i fatet, dvs kan jag blir hindrad från att söka bostadsbidrag pga jag innevarande år haft ett större kapital.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Bara för att klargöra kallas den ersättning man som pensionär kan ha rätt till för bostadstillägg. Regler om detta hittar du i Socialförsäkringsbalken, kapitel 101-102 (se här).

Så till din fråga. Svaret på den är att din eventuella gåva till din dotter inte kommer att påverka storleken på ditt bostadstillägg nästa år eftersom förmögenheten beräknas per den 31:e december året före det år som ansökan görs. Vidare är det bara 15% av förmögenhet överstigande 100.000 kr som räknas med i din bidragsgrundande inkomst och därmed påverkar bostadstilläggets storlek.

Vänligen,

Pernilla Friman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll