Formkraven för ett arrendeavtal

2021-05-14 i Arrende
FRÅGA
Vad ska stå i ett kontrakt/avtal om arrende av mark
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Din fråga berör ingåendet av ett arrendeavtal, detta regleras i 8 kap. 3 § första stycket Jordabalken. Huvudregeln är att avtal om jordbruksarrende, bostadsarrende och anläggningsarrenda skall upprättas skriftligen. I det skriftliga avtal skall samtliga avtalsvillkor ingå.

Exempel på innehåll i ett arrendeavtal är:

- Parternas namn och kontaktuppgifter

- Arrendeområdets omfattning och vad som ingår i upplåtelsen

- Hur arrendatorn har rätt att använda arrendeområdet

- Arrendetiden (samt eventuell uppsägningstid)

- Förlängningstid vid utebliven uppsägning

- Avgiften (eller annan ersättning)

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim Halwachi
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (221)
2021-09-06 Vilken rätt har jag att höja avgift för arrende?
2021-08-31 Krav för uppsägning av arrendeavtal
2021-08-16 Avtalsvillkor vid bostadsarrende
2021-06-30 Kan en bostadsrättsförening säga upp en medlems parkering?

Alla besvarade frågor (95749)