Formkraven för ett arrendeavtal

2021-05-14 i Arrende
FRÅGA
Vad ska stå i ett kontrakt/avtal om arrende av mark
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Din fråga berör ingåendet av ett arrendeavtal, detta regleras i 8 kap. 3 § första stycket Jordabalken. Huvudregeln är att avtal om jordbruksarrende, bostadsarrende och anläggningsarrenda skall upprättas skriftligen. I det skriftliga avtal skall samtliga avtalsvillkor ingå.

Exempel på innehåll i ett arrendeavtal är:

- Parternas namn och kontaktuppgifter

- Arrendeområdets omfattning och vad som ingår i upplåtelsen

- Hur arrendatorn har rätt att använda arrendeområdet

- Arrendetiden (samt eventuell uppsägningstid)

- Förlängningstid vid utebliven uppsägning

- Avgiften (eller annan ersättning)

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim Halwachi
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (214)
2021-06-06 Anlägga brunn på arrenderad mark
2021-05-14 Formkraven för ett arrendeavtal
2021-05-01 Ersättning för förbättring på arrende?
2021-04-21 Kan man kräva ett längre avtal för arrende?

Alla besvarade frågor (93065)